Domenii | Autori

Arhiva

Utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică, autor Adela Stoica

Societatea actuală este una informatizată, majoritatea locurilor de muncă sunt orientate spre exploatarea informaţiei. Dinamica schimbărilor este ameţitoare iar oamenii trebuie să demonstreze flexibilitate, capacităţi sporite de adaptare.
Învăţătorul trebuie să-şi adapteze metodele, practicile clasice şi să găsească strategii care să permită “a produce“ elevi cu noi aptitudini: autonomie şi flexibilitate, capacitate de cooperare şi dialog, un echilibru între individualism şi socializare.
Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiilor. Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă.

Descărcaţi gratuit Utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică, autor Adela Stoica.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-30-0275-5

You must be logged in to post a comment.