Domenii | Autori

Arhiva

Caiet didactico-metodic interdisciplinar - „Modalităţi de aplicare a teoriei mulţimilor în biologie”, autor Prof. Mariana Vlad

În lucrarea de faţă vom arăta cum, folosind noţiunile însuşite de elevi la matematică încă din clasa a V-a, am căutat să fac lecţiile mai accesibile, şi anume la acele teme care, prin particularitatea lor, solicitau o astfel de interpretare care să aibă o bază trainică de înţelegere.
Pe lângă literatura de specialitate, în pregătirea lecţiilor obişnuiesc să consult programele şi manualele celorlalte discipline care se predau la clasa respectivă, în scopul folosirii în predare a unor noţiuni însuşite anterior de către elevi la celelalte discipline care se predau la clasa respectivă…
Proprietăţile operaţiilor cu mulţimi nu depind de faptul că sunt formate din: numere, puncte, figuri geometrice etc., deoarece au un caracter general, se face abstracţie de natura elementelor care alcătuiesc mulţimea. Obiectele care alcătuiesc mulţimea se numesc elemente.
Concluzionând, teoria mulțimilor este accesibilă elevilor de gimnaziu nu doar la orele de matematică, ci și interdisciplinar, probată prin vaste aplicații.

Descărcaţi gratuit Caiet didactico-metodic interdisciplinar – „Modalităţi de aplicare a teoriei mulţimilor în biologie”, autor Prof. Mariana Vlad.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-30-0255-7

You must be logged in to post a comment.