Domenii | Autori

Arhiva

Metodica predării-învăţării ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi reali în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Duţa Culachi

Profesorul trebuie să ştie ce îi oferă manualul pentru îndeplinirea obiectivelor, are dreptul sau chiar obligaţia să regândească conţinutul propus de manual, deoarece s-ar putea ca acesta să nu cuprindă noutăţile din domeniu sau să aibă o viziune idealistă sau să nu corespundă nivelului de pregătire a elevilor.
Organizarea materialului ce va fi prezentat în lecţie se va face astfel încât esenţialul să fie bine reliefat în context, de asemenea trebuie să se determine un echilibru între componentele informative şi cele formative. Prelucrarea materialului de care dispune se referă la găsirea celor mai bune moduri de prezentare (tabele, ecuaţii, simboluri etc.). Pe tot parcursul derulării acestor momente trebuie avut în vedere colectivul de elevi cu care va lucra, ce nivel de cunoştinţe are, ce capacitate de receptare, acumulare şi utilizare a informaţiilor posedă, astfel spus, de profilul psihopedagogic al clasei. Nu trebuie neglijat nici aspectul timpului pe care îl avem la dispoziţie sau cel al resurselor de care dispunem.
După ce am stabilit atât de multe lucruri apare o altă întrebare: Cum putem face acestea? Nu este o întrebare comodă şi cu cât profesorul este mai tânăr, cu atât este mai greu de răspuns.

Descărcaţi gratuit Metodica predării-învăţării ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi reali în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Duţa Culachi

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-30-0239-7

You must be logged in to post a comment.