Domenii | Autori

Arhiva

Cartea şi biblioteca, lăcaşuri ale conştiinţei planetare, autor Oana-Manuela Ţepeş

Biblioteca este un organism viu şi dinamic care pune la dispoziţia tuturor utilizărilor informaţia clară şi corectă. Uşa sa e deschisă spre noi toţi, e o poartă spre viitorul minţii individului.

Tendinţele actuale de a abandona arta lecturii sunt multiple, dar rămâne vie menirea dascălului şi a bibliotecarului, a profesorului documentarist, să insufle dorinţa de informare şi să continue să formeze caractere.

Rolul tradiţional va fi păstrat, deşi modernul ne obligă să îi acceptăm regulile. Astfel, îmbinând tradiţionalul cu modernul, stabilind coordonatele fundamentale ale colaborării, accedem spre orizontul informaţiei.

În această lucrare am argumentat că nevoia de cunoaştere şi informare este tot mai mare şi că întâlnirea cititorului cu cartea trebuie să fie una care să satisfacă cerinţele actuale.

“A comunica înseamnă a intra în orchestră” susţin mentorii Şcolii de la Palo-Alto, deci pentru a intra în orchestră trebuie să existe o comunicare, indispensabilă omului.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cartea şi biblioteca, lăcaşuri ale conştiinţei planetare, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 20 lecturi.

ISBN 978-606-577-347-9

You must be logged in to post a comment.