Domenii | Autori

Arhiva

Metode variaţionale în studiul ecuaţiilor operatoriale - autor Antohe Florin-Mihai

Lucrarea de faţă are un pronunţat caracter ştiinţific, abordând metode variaţionale cu ajutorul cărora se studiază ecuaţiile operatoriale.

Este alcătuită din 3 capitole:

  • Capitolul I – Elemente de teoria spaţiilor Hilbert în care sunt abordate noţiuni elementare despre spaţii Hilbert, teoreme de analiză funcţională foarte importante. Tot în acest capitol sunt prezentate clase de operatori , iar în final câteva probleme legate de teoria spaţiilor Hilbert

  • Capitolul II – Metoda variaţională în studiul operatorilor liniari şi pozitiv definiţi. În acest capitol se prezintă teorema variaţională fundamentală, apoi cea întărită cât şi o caracterizare a soluţiei generalizate a ecuaţiei Au=f

  • Capitolul III – Metoda variaţională în studiul operatorilor neliniari cu diferenţială simetrică şi pozitiv definită.

  • Autorul

    Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode variaţionale în_studiul ecuaţiilor operatoriale – autor Antohe Florin-Mihai

    ISBN 978-606-8129-29-7

You must be logged in to post a comment.