Domenii | Autori

Arhiva

Metode de rezolvare a ecuaţiilor algebrice, autor Vasilica Traiana Ghiţă

Prezenta lucrare îşi propune o prezentare sistematizată a metodelor de rezolvare a ecuaţiilor algebrice.
Capitolul I este pregătitor, fiind prezentate noţiunile de bază necesare în celelalte capitole.
În capitolul II sunt prezentate metode elementare de găsire a formulelor de rezolvare prin radicali a ecuaţiilor algebrice de grad mai mic sau egal cu patru.
Capitolul III este dedicat unor procedee de separare a rădăcinilor unei ecuaţii algebrice cu coeficienţi reali şi unor metode iterative pentru determinarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice într-un interval dat. În prima parte sunt expuse metodele de determinare a distribuţiei rădăcinilor ecuaţiilor algebrice în planul complex, iar în a doua parte sunt tratate metodele iterative pentru determinarea soluţiilor reale sau complexe cu aproximaţie dată.
Capitolul IV conţine proiecte de lecţii, fişe de lucru, fişe de evaluare, precum şi câteva probleme practice care ne conduc la rezolvarea unor ecuaţii algebrice, însoţite de unele comentarii cu caracter metodic legate de problematica tratată în lucrare.

Descărcaţi gratuit Metode de rezolvare a ecuaţiilor algebrice, autor Vasilica Traiana Ghiţă.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-30-0187-1

You must be logged in to post a comment.