Domenii | Autori

Arhiva

Dr. Constantin Angelescu, Ministrul Instrucţiunii Publice - autor Corina Petrică

Învăţământul românesc, în perioada interbelică, a cunoscut o amplă acţiune de dezvoltare şi modernizare pentru asigurarea funcţionării unui stat cu o structură socială, economică şi culturală unitară.

Ideea de modernizare pentru învăţământ, în perioada mai sus amintită, a fost legată de numele dr.C. Angelescu, principalul legiuitor interbelic al şcolii româneşti. În postura de ministru al Instrucţiunii Publice a determinat realizarea cadrului legislativ pentru învăţământul primar şi secundar, a demarat o amplă acţiune pentru construcţia de şcoli şi a dat cele mai multe dispoziţii legate de bunul mers al şcolii. Se poate spune că el revendică pentru şcoala românească interbelică meritele ridicării acesteia la standardele timpului său, la un învăţământ integrat sistemului european.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dr. Constantin Angelescu, Ministrul Instrucţiunii Publice – autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-003-4

You must be logged in to post a comment.