Domenii | Autori

Arhiva

Evaluarea iniţială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă – strategii complementare, autor Ioana Cristina Pîslă

Cerinţa obiectivă de a conferi activităţii de instrucţie şi de educaţie o eficienţă sporită – generată de exigenţele vieţii contemporane – face necesară intensificarea eforturilor pentru a se asigura procesului de învăţământ un caracter cât mai raţional şi riguros prin: determinarea cât mai precisă a obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor în concordanţa cu principalele caracteristici şi tendinţe ale ştiinţei şi tehnicii şi cu logica didactică, stabilirea strategiilor de predare – învăţare în raport cu obiectivele vizate şi cu conţinuturile definite, perfecţionarea acţiunilor de evaluare a rezultatelor şi a proceselor desfăşurate.

O autentică acţiune de perfecţionare a învăţământului, în oricare din compartimentele acestuia, nu este posibilă fără măsurarea şi evaluarea continuă a procesului încheiat, fără valorificarea informaţiilor dobândite şi a învăţămintelor desprinse din activitatea trecută, pentru ameliorarea procesului în etapele următoare.

Este aplicabilă aici teza după care preocuparea pentru cunoaşterea trecutului, acţiunilor încheiate, porneşte tocmai din grija pentru viitor.

Descărcaţi gratuit Evaluarea iniţială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă – strategii complementare, autor Ioana Cristina Pîslă.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 5 ori.

ISBN 978-606-671-577-5

You must be logged in to post a comment.