Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte metodice privind predarea - învăţarea – evaluarea capitolului: „Instalaţia de distribuţie a motoarelor cu ardere internă”, autor Roxana Cîrcota

Tema abordată mi-a permis pe de o parte valorificarea experienţei didactice în predarea disciplinelor tehnice, iar pe de altă parte a fost o provocare pentru găsirea de soluţii privind diversificarea metodelor de instruire şi a tehnicilor de evaluare în scopul formării competenţelor specifice disciplinei.

Lucrarea, care este rezultatul activităţii de documentare, experimentare şi observare precum şi al valorificării experienţei la catedră şi al experienţei practice în producţie, oferă un posibil model de abordare teoretică şi metodică a predării modulului „Tehnologii în mecanica motoarelor” având drept scop perfecţionarea procesului instructiv-educativ.

Lucrarea se adresează atât inginerilor-profesori cât şi maiştrilor instructori care se ocupă de pregătirea de bază a elevilor de clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, nivel II, pregătire prin care elevii trebuie să dobândească abilităţi, cunoştinţe şi competenţe generale în domeniile de calificare de la nivelul II, care să le permită fie continuarea pregătirii la nivelul III, fie integrarea pe piaţa muncii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte metodice privind predarea – învăţarea – evaluarea capitolului: „Instalaţia de distribuţie a motoarelor cu ardere internă”, autor Roxana Cîrcota.

ISBN 978-606-577-122-2

You must be logged in to post a comment.