Domenii | Autori

Arhiva

Predarea integrată a limbii şi literaturii române la clasele I-IV, autor Ilona Albu


Medierea unei întâlniri adevărate cu literatura impune parcurgerea unor etape succesive, cum ar fi aceea centrată asupra lecturii inocente şi preocupată de valorizarea reacţiei emoţionale faţă de text. În felul acesta lectura poate deveni o experienţă personală sporită, o experienţă ce poate fi prelungită prin reflexia asupra aspectelor lingvistice şi textuale care au făcut-o cu putinţă. Astfel, lecţia de limba română devine prin lectură – o formă de dialog cu autorul, cu textul şi cu sine însuşi, iar prin limbă – o modalitate fundamentală de comunicare interumană.
În lucrarea de faţă mi-am propus să abordez utilizarea unor strategii adecvate de predare integrată a limbii şi literaturii române pornind de la planificarea anuală a conţinuturilor prevăzute de programa şcolară, înregistrarea, monitorizarea şi compararea rezultatelor obţinute de elevi, înregistrarea progresului, analiza relaţiei dintre predarea integrată a limbii şi literaturii române şi rezultatele şcolare, prin interpretarea rezultatelor elevilor, prin analiza climatului educaţional, a climatului interpersonal, a motivaţiei şi satisfacţiei în activitatea procesului instructiv, a factorilor care stimulează sau frânează formularea unor judecăţi de valoare corecte.

Lecturați gratuit Predarea integrată a limbii şi literaturii române la clasele I-IV, autor Ilona Albu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3327-8

You must be logged in to post a comment.