Domenii | Autori

Arhiva

Formarea elevilor ca buni cititori - strategii de lectură, autor Elena Ghiță


Accentul pus pe dezvoltarea competenţei de lectură se explică prin complexitatea acestui proces care presupune observare, precizie, nuanţare, elaborare, identificare şi construire, confirmare şi infirmare de sens, reflecţii şi imaginaţie. Trebuie remarcat că abilităţile de lectură destinată studiului, informării sau relaxării pe care urmăreşte să le formeze şcoala sunt necesare şi dincolo de parcursul şcolarităţii. Importanţa pe care o are lectura în formarea personalităţii umane o dovedesc multele discipline care se ocupă de studiul ei, problematica ei fiind abordată de lingvistică, psiholingvistică, psihologie, cercetători IT, sociologie, teoria lecturii, ştiinţele comunicării, semiotică etc.

Lecturați gratuit Formarea elevilor ca buni cititori – strategii de lectură, autor Elena Ghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4447-2

You must be logged in to post a comment.