Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind particularităţile dezvoltării calităţii motrice. Rezistenţa la nivelul claselor a IX-a şi a X-a, autor Narcisa Cira

Elevii trebuie neapărat să fie posesorii unei sănătăţi bune şi a unei excelente pregătiri fizice; să prezinte indici marfo-funcţionali ridicaţi şi să dispună de calităţi motrice şi psihice bine dezvoltate care să-i permită efectuarea unui larg diapazon de activităţi impuse de cerinţele vieţii moderne.
În cadrul lecţiilor de educaţie fizică şi sport, asigurarea dezvoltării şi educării calităţilor motrice de bază şi combinate (forţă, rezistenţă, viteză, îndemânare, detentă, supleţe, mobilitate etc.) se înscriu în sfera îmbunătăţirii funcţionalităţii şi eficienţei fiinţei umane, a formării şi dezvoltării multilaterale. Calităţile fizice cognitive, volitive şi estetice la care se adaugă şi formarea unor trăsături de personalitate sunt stimulate şi educate în acest context conturând o fiinţă echilibrată, multilateral dezvoltată, bogată şi generoasă în sentimente şi atitudini.
Din păcate, specialiştii domeniului nostru de activitate au constatat tendinţe negative în dezvoltarea indicilor de rezistenţă fizică a organismului copiilor şi tineretului şcolar. În acest context un imperativ imediat îl constituie îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ în cadrul orelor de educaţie fizică din şcoală, asigurarea unui cadru şi conţinut adecvat folosind cele mai variate mijloace, care să ducă la ridicarea potenţialului biomotric şi al indicelui de sănătate al copiilor şi tineretului şcolar din ţara noastră.

Lecturați gratuit Studiu privind particularităţile dezvoltării calităţii motrice. Rezistenţa la nivelul claselor a IX-a şi a X-a, autor Narcisa Cira

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2825-0

You must be logged in to post a comment.