Domenii | Autori

Arhiva

Evaluarea prin probe scrise - între tradiție și modernism, autor Ioan Stroea

Experiența pedagogică de peste 35 de ani confirmă faptul că proba scrisă reprezintă instrumentul de evaluare cel mai obiectiv. Cum se poate realiza acest obiectiv, care sunt criteriile de alegere a celor mai eficiente instrumente de evaluare a fost preocuparea mea constantă în activitatea didactică, iar concluziile au fost prezentate și analizate în activitățile de perfecționare susținute atât la nivel local, cât și județean.
Asigurând fidelitate, validitate, obiectivitate și aplicabilitate fiecărui item, fixându-i descriptorii de performanță cât mai clari și măsurabili, evaluarea prin probe scrise va reuși să urmărească progresul copilului și să stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare elev, în parte, astfel încât parcurgerea programei să vină în întâmpinarea copiilor, priviți individual.

Lecturați gratuit Evaluarea prin probe scrise – între tradiție și modernism, autor Ioan Stroea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2493-1

You must be logged in to post a comment.