Domenii | Autori

Arhiva

Contabilitatea decontărilor cu bugetul de stat – studiu de caz, autor Roxana Cîrcota

Contabilitatea reprezinta un instrument de cunoaştere şi gestiune a situaţiei patrimoniale, a situaţiei financiare şi a rezultatului obţinut, furnizând o informaţie fidelă asupra situaţiei patrimoniale şi financiare.

Contabilitatea trebuie să asigure informaţii pentru investitorii de capital, fiscalitate ca reprezentat al statului, bancheri, furnizori – ca parteneri de afaceri ai întreprinderii, organelor de sinteză informaţională ale guvernului şi salariaţilor întreprinderii.

Relaţiile agenţilor economici cu bugetul de stat se concretizează în procesele de calculare, achitare şi declarare a impozitelor şi taxelor.
Decontările cu bugetul statului se concretizează în impozitele şi taxele plătite de agenţii economici: impozitul pe salarii, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, accizele, impozitul pe dividende, pe terenuri şi clădiri proprietatea statului precum şi fondurile speciale datorate diverselor instituţii publice.

Lucrarea de faţă este structurata în 3 capitole care la rândul lor sunt structurate în alte subcapitole, în care am realizat o interfaţă între contabiliatea şi fiscaliatea firmei SC MINERVA SRL şi îşi propune să analizeze reglementările contabile în paralel cu reglementările fiscale.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Contabilitatea decontărilor cu bugetul de stat – studiu de caz, autor Roxana Cîrcota.

ISBN 978-606-577-754-5

You must be logged in to post a comment.