Domenii | Autori

Arhiva

Opera lui Ion Creangă în literatura pentru copii, autor Dişa Marinela

În adevăr, nimeni ca el n-a stilizat mai efectual oralitatea completă de tip rapsodic, a poveştilor populare; în stilul nici unui alt scriitor, (în afară de poate, al lui Caragiale, aplicat însă altui fond omenesc) nu există dublu plan, scriptic şi în acelaşi timp vocal, care de cele mai multe ori, prin divergenţă dusă până la contrastul antifrazei, creează un fel de metaforă a umorului, specifică lui Creangă. Scriitor şi actor totodată, fraza lui e bineînţeles scrisă, dar este mai ales jucată vocal pe un registru de intonaţii, în cuprinsul căruia cuvintele pot căpăta chiar sensuri contrare. Literatura română deţine prin el – străinii afirmă acest lucru – pe unul dintre cei mai buni povestitori populari din Europa…

Creangă este un reprezentant perfect al sufletului românesc între popoare; al sufletului moldovenesc între români; al sufletului ţărănesc între moldoveni; al sufletului omului de munte între ţăranii moldoveni.

Creangă este – şi va rămâne – unic, pentru că împrejurările care l-au produs, care i-au permis să fie ceea ce a fost, s-au dus, s-au dus pentru totdeauna!

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Opera lui Ion Creangă în literatura pentru copii, autor Dişa Marinela

ISBN 978-606-577-307-3

You must be logged in to post a comment.