Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind practicarea exercițiilor fizice în scop recreactiv, în ciclul gimnazial 11-15 ani, autor Carmen Ildica Borsai

Învăţământul gimnazial reprezintă o etapă importantă în pregătirea elevilor, şi totodată în dezvoltarea bio-psiho-motrică a fiinţei umane. Mai concret, elevul de gimnaziu, pe linia educației fizice şi sportului trebuie să dispună de o capacitate motrică generală şi specifică ramurilor de sport, să-şi menţină sănătatea şi creşterea capacităţii de adaptare la condiții variate, să-şi stimuleze interesul de a practica independent exercițiile fizice şi sportul, să-şi dezvolte spiritul de echipa şi cel competitiv, în scopul integrării sociale, să poată analiza şi evalua concursurile sportive din perspectiva spectatorului, cât şi a practicantului. Toate acestea cu scopul de a-şi organiza independent activitatea de destindere, compensare şi preîntâmpinare a efectelor dăunătoare cauzate de activităţile sedentare şi unilaterale specifice societăţii. El va trebui să fie convins de necesitatea şi utilitatea dar mai ales obişnuinţa de a acţiona în sensul dorit. Prin natura sa, exercițiul fizic ar putea exercita o influență pozitivă asupra oricărui tânăr indiferent de poziţia socială, naţionalitate sau sex.

Lecturați gratuit Studiu privind practicarea exercițiilor fizice în scop recreactiv, in ciclul gimnazial 11-15 ani, autor Carmen Ildica Borsai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4629-2

You must be logged in to post a comment.