Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de dezvoltare a capacităţilor creatoare ale şcolarului mic prin conţinuturile ariilor “Arte” şi “Tehnologii”, Înv. Elena Ţarălungă

“Există adesea, în prima copilărie, o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii ajunşi la maturitate nu le pot găsi decât cu mare greutate”.

Pornind de le această remarcă a lui Gaston Berger din ,,L’homme moderne et son education” putem să ne îndreptăm atenţia spre o abordare cu încredere a problematicii creativităţii, susţinuţi de orientările din ,,Curriculum naţional” şi de ,,Planul – cadru de învăţământ”.

Respectând principiile de descentralizare, de flexibilizare şi de decongestionare a parcursului şcolar, putem să abordăm cu deosebită flexibilitate domeniul ariilor “Arte” şi “Tehnologii”. Valorificând cele mai de preţ însuşiri ale copilăriei (inventivitatea, fantezia, imaginaţia, căutările pasionate, elanul spre aventură şi cunoaştere regăsite în activităţile realizate la clasă) vom stimula şi vom forma inteligenţe indrăzneţe, oameni cu o gândire independentă, creativă.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Modalităţi de dezvoltare a capacităţilor creatoare ale şcolarului mic prin conţinuturile ariilor “Arte” şi “Tehnologii”, Înv. Elena Ţarălungă.

ISBN 978-606-577-128-4