Domenii | Autori

Arhiva

Formarea și dezvoltarea conduitei moral-civice la elevii de clasa a IV-a. Studiu de specialitate. Cercetare educațională metodico-științifică, autor Mariana Mînjineanu-Dima

În înfăptuirea unui învăţământ de calitate, formativ, consider o condiţie importantă și formarea unui comportament moral. Un profil moral puternic structurat se va răsfrânge asupra educației intelectuale în mod pozitiv prin mobilizarea resurselor interne ale personalității în scopul unei mai bune receptivități și asimilări a valorilor științifice și suportul moral a activității creatoare.