Domenii | Autori

Arhiva

Evaluarea iniţială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă – strategii complementare, autor Ioana Cristina Pîslă

Cerinţa obiectivă de a conferi activităţii de instrucţie şi de educaţie o eficienţă sporită – generată de exigenţele vieţii contemporane – face necesară intensificarea eforturilor pentru a se asigura procesului de învăţământ un caracter cât mai raţional şi riguros prin: determinarea cât mai precisă a obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor în concordanţa cu principalele caracteristici [...]