Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de eficientizare a învățării citirii și scrierii la școlarii mici. Fundamente teoretice, autor Paula Cătălina Loghin

În demersul educațional de la ciclul primar trebuie să punem accent pe aspectul motivațional. De aceea, strategiile de predare a citit-scrisului trebuie să fie unele dintre cele mai creative. Modalitățile propuse pentru însușirea acestor deprinderi nu trebuie privite ca soluții, ci ca alternative ale didacticii tradiționale. Scopul nostru este de a găsi modalitățile pedagogice [...]

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului la vârstele timpurii. Repere metodico-științifice și practice, autor Paula Cătălina Loghin

Jocul este activitatea de bază la vârsta preșcolară și școlară mică. Jocul și distracția par la prima vedere activități banale, însă ele au un caracter formativ și informativ pe tot parcursul dezvoltării individuale. Psihologia și pedagogia studiază tipurile de jocuri și distracții ca momente importante în evoluția omului. Prin intermediul jocului, copilul încearcă să [...]