Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte arhaice în opera lui Mihail Sadoveanu, autor Mirela Predoiu (Obrocea)

„Cea mai uimitoare izbândă a lui Mihail Sadoveanu este aceea cu privire la limbă”, spunea George Călinescu. Stilul sadovenian are câteva particularităţi din care reiese farmecul şi vraja pe care o degajă întreaga sa proză:
- Solemnitatea este dată de epitete, comparaţii, metafore elogiative de preamărire a spiritului ţărănesc sau a trăsăturilor comparabile cu ale personajelor mitologice;
- Arhaitatea – este ilustrată de folosirea arhaismelor fonetice, semantice şi lexicale („a se tângui” pentru a se văita „cetăţuie” pentru cetate, „lunatice” pentru femei nebune, „lăcaş” pentru mânăstire);
- Muzicalitatea limbajului este ca o simfonie, „o partitură intonată sub cupola lui Dumnezeu, auzindu-se lin jeluire a doinelor, viforul strigătelor de război, larma petrecerilor cu vin şi lăutari, vaietele noroadelor învinse, dominate de poruncile aspre ale voievodului” (Zoe Dumitrescu – Buşulenga);
- Sobrietatea este dată de timpul în care se petrec întâmplările, faptele din întreaga sa proză, un timp mitic, un timp al credinţelor strămoşeşti, într-o lume arhaică, primitivă, foarte legată de natura înconjurătoare, un timp care se măsoară după semnele vremii, după superstiţii, după legi strămoşeşti, nescrise dar păstrate cu sfinţenie, de generaţii şi transmise cu credinţă urmaşilor (Baltagul, Hanul Ancuţei). Însuşi Sadoveanu plasează de multe ori întâmplările „în vreme veche” ori „în vreme adâncă”.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte arhaice în opera lui Mihail Sadoveanu, autor Mirela Predoiu (Obrocea).

ISBN 978-606-577-748-4

Elaborarea unor teste de evaluare pentru învăţarea oxizilor, autor Rodica Boacă

La chimie, cunoaşterea diferitelor substanţe şi proprietăţi ale lor se realizează prin intuiţie vie şi în acest mod se dezvoltă la elevi spiritul de observaţie. Apoi, după ce se cunosc transformările chimice ale substanţelor, gândirea elevilor se dezvoltă prin trecerea treptată de la predominarea elementelor intuitive, la predominarea elementelor abstracte, reuşind formarea şi folosirea limbajului chimic. Acelaşi proces are loc şi în cazul dezvoltării memoriei la elevi: astfel, paralel cu caracterul ei intuitiv, se dezvoltă şi capacitatea de a memora logic diferitele definiţii, formule, reacţii sau de a explica fenomenele chimice observate.

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze un set de teste de evaluare referitoare la structura, proprietăţile fizice şi chimice ale oxizilor, cu precădere pe cele ale oxizilor metalici, dar şi importanţa ştiinţifică şi didactică a acestora.

Activităţile experimentale, exerciţiile şi problemele ce se pot organiza pe parcursul studierii acestei clase de compuşi au atras întotdeauna elevii stimulându-le curiozitatea, logica, spiritul practic constituiind un pas important spre descoperirea frumuseţei chimiei.

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Elaborarea unor teste de evaluare pentru învăţarea oxizilor, autor Rodica Boacă.

ISBN 978-606-577-766-8

Unicorns regenesis, author: Ionuţ Damian, illustrator Dan Rebegea

Still running, they got to a glade. Here they discover the forest mystery: in the middle of a rectangular stone, the colour of the sky, there was cristalin water, stimulating them to drink for it.

Download online edition – it’s free ! – of this book Unicorn regenesis, authors Ionuţ Damian, Dan Rebegea.

ISBN 978-606-577-750-7