Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei prin elementele de limbaj plastic în învăţământul primar, autor Prof. înv. primar Szebeni Monica-Camelia

Studiind programa şcolară, manualele, lucrările de specialitate, am constatat că în şcoală accentul se pune azi mai mult pe căile şi mijloacele de modernizare a învăţământului.
Prin modul de tratare şi prezentare a temelor, această lucrare se înscrie în sfera stimulării creaţiei. Trecând dincolo de băncile şcolii, culoarea şi cuvîntul exprimă şi ne dezvăluie fascinaţia, [...]