Domenii | Autori

Arhiva

Formal, nonformal, informal în formarea imaginii despre lumea înconjurătoare la şcolarii mici, autor Selena Costea

În această lucrare doresc să prezint o serie de modalități de valorificare a educației forma-le, nonformale și informale în cunoașterea lumii înconjurătoare la școlarii mici, prin implementarea unui proiect educativ. Consider că numai integrând toate formele de educație putem crește eficiența unui proiect educativ, atingerea tuturor obiectivelor acestuia, crearea unui climat favorabil dezvoltării personalității [...]