Domenii | Autori

Arhiva

Rolurile învăţătorului şi conducerea eficientă a actului didactic, autor Mariana Amalia Muraru

În clasă se învaţă mai mult decât o materie, se învaţă adevărate lecţii de viaţă. Învăţătorul stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi ajută să îşi găsească identitatea.

Realizarea acestor sarcini depinde de măsura în care învăţătorul posedă calităţile şi competenţa [...]