Domenii | Autori

Arhiva

Amintiri din Institutul de Cercetări și Proiectări în Telecomunicații (1957-1989), autor colectiv

Ne-am hotărât să facem un bilanț al muncii de început de drum în viața profesională, așternând gândurile izvorâte din memoria noastră, a fiecaruia, mărturisindu-ne amintirile din întreaga perioadă petrecută împreună.
Este greu de imaginat azi că specialiștii acestui Laborator și Institut au putut, într-o perioadă istorică relativ scurtă, prin studiile și cercetările lor, să pună [...]

Motoare cu ardere internă. Construcție și funcționare, Manuela Burciu

Suportul de curs „Motoare cu ardere internă-Construcție și funcționare” se adresează elevilor din clasa a X-a, Liceu Tehnologic și Învățământ Profesional cu durata de 3 ani, Profil-Tehnic, Domeniul-Mecanică, Calificare Profesională-Mecanică de Motoare și este conceput în concordanță cu Standardul de Pregătire Profesională și Curriculum aprobat prin OMECTS 4463 din 12.07.2010. Modulul „Tehnologii în mecanica [...]

Informatică aplicată în biotehnologii, autor Radu Cristian Toma

Atunci când vorbim despre informatică aplicată în biotehnologii, de fapt, ne referim la o zonă mult mai largă, numită biologie computațională.
În sens larg, prin biologie computațională se înțelege aplicarea în mod interdisciplinar a unor instrumente și tehnici din mai multe ramuri ale științei, precum: informatică, statistică și matematică, pentru rezolvarea unor probleme din domeniul [...]

Dezvoltarea creativității în primii ani de școală, autor Elena Simona Marin

Creativitatea ca proces intelectual rezultă din fuziunea raţionalului (aici incluzând gândirea logică, cât şi volumul de cunoştinţe şi experienţa tehnicilor de lucru) cu fantezia. A. Osborn îşi întemeiază eficienta sa metodă pe ideea că mecanismul nostru de gândire comportă îndeosebi două componente: judecată şi spiritul creativ (imaginaţie), ideea care de altfel exprimă opinia [...]

Educația prin joc în ciclul primar, autor Elena Simona Marin

Activităţile ludice sunt purtătoare ale unor multiple virtuţi formative în dezvoltarea psihică a copilului şi implicit în dezvoltarea creativităţii. Întrucât jocul, prin excelenţă, constituie cadrul specific al unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii de expresie, el reprezintă un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii psihice. El sporeşte vigoarea [...]

Math Survival Guide For First Year Students.Transitioning From High School To University, author Prof. Dr. Geanina Tudose

People who don’t learn or understand this material probably won’t use it, but people who do may be surprised to find where it is useful. This applies not just to the content of the course, but to its association with careful, creative thinking. It will probably be up to you to find places where [...]

Feminist Issues With (Pre)Modernist English Writers, author Călina-Diana Gavriluță

In order to exemplify the issues regarding the pre-modernist and modernist writers I have chosen these three books: Jane Eyre by Charlotte Brontë, Women in Love by D.H. Lawrence and Mrs. Dalloway by Virginia Woolf, each of them presenting the female being in different and totally distinct situations.

All my female protagonists are interesting [...]

Infinitatea numerelor prime, autor Florica Rizea

Teoria numerelor este una dintre cele mai vechi și mai frumoase ramuri ale matematicii. ”Tot ce poate fi cunoscut are număr și fără de număr nu cunoaștem nimic” (Philalaos din Tarent, secolul al V-lea î.Hr).

Poate de aceea, mereu singure, numerele prime au la îndemână Timpul și Universul, reușind să creeze povești, teorii sau [...]

Evaluarea, între concept și conținut, autori Lidia Mazilu, Aura Otilia Moza

Fiecăruia dintre noi i s-a întâmplat cel puțin o dată să fie nemulțumit de rezultatele obținute de către elevi în pregătirea teoretică sau de deprinderile acestora de a aplica în practică noțiunile însușite.

Experiența la catedră îmi permite să apreciez că, pentru cei mai mulți dintre noi, atenția se îndreaptă mai mult [...]

Studiu de antropologie culturală – arealul comunei Filipeşti, judeţul Bacău, autor Oana-Maria Canache

Lucrarea de faţă prezintă, în deschidere, conceptul de antropologie culturală la nivel general. Plecând de la o cunoaştere a omului în diacronie, precum și de la prezentarea locului antropologiei culturale în relaţie cu alte tipuri, am realizat o aplicare practică a acestei ştiinţe.

Am ales meleagurile natale, comuna Filipeşti, judeţul Bacău, pentru a-mi afla [...]

Relaţia dintre inteligenţa generală neverbală şi performanţele la disciplinele şcolare la elevul cu deficienţă mintală moderată, de gimnaziu, autor Maria Cristea

Această lucrare încearcă să sintetizeze şi să actualizeze multitudinea de informaţii referitoare la noţiunile teoretice privind deficienţa mintală şi anume delimitările conceptuale, clasificare precum şi caracteristicile activităţii la deficientul mintal. Practic, lucrarea îşi propune să realizeze corelaţia între cota brută obţinută la aplicarea testului Raven Color şi mediile la disciplinele şcolare, care să ofere [...]

Step by Step la clasa mea, autor Ionela Simona Croitoru

Autorii Programul Step by Step pentru învăţământul primar definesc urgenţa numărul unu ca fiind aceea de a crea un nou model educaţional care-l va face pe copil să fie conştient, chiar din clasa I, ca tot ce se întâmplă în viaţă este interdependent. A invăţa este cheia succesului în viitor .

Programa [...]

De la grădiniță la școală, prin… clasa pregătitoare!, autor Ioana Lavinia Botezan

Indiferent de tipul experienței, fie că este teoretică sau practică, de conținutul ei, didactica modernă prezintă învățarea ca o trăire deplină a experienței, prin implicarea activă a subiectului în dobândirea de noi cunoștințe. Învățarea presupune un efort din partea elevului, o participare activă a acestuia. Putem vorbi de asemenea și de învățarea ca produs [...]

Considerații metodice privind predarea geometriei cercului, autor Nicoleta Mariana Vasile

Indiferent de tipul experienței, fie că este teoretică sau practică, de conținutul ei, didactica modernă prezintă învățarea ca o trăire deplină a experienței, prin implicarea activă a subiectului în dobândirea de noi cunoștințe. Învățarea presupune un efort din partea elevului, o participare activă a acestuia. Putem vorbi de asemenea și de învățarea ca produs [...]

Managementul conflictelor, autor Manuela Varga

Este adevărat că atât noi, cât şi elevii noştri, suntem martorii şi, uneori, chiar produsul manifestărilor prin care conflictele sunt soluţionate impropriu şi, în acest sens, se soldează cu repercursiuni asupra tuturor persoanelor implicate. Este adevărat că atunci când oamenii se gândesc la conflict cuvintele care le vin în minte sunt „ceartă”, „scandal”, chiar [...]

Aspecte ale predării-învăţării-evaluării operaţiei aritmetice de adunare a numerelor naturale în ciclul primar, autor Ionela Simona Croitoru

Cadrul didactic este acela care-l ajută pe elev, încă din clasa I, să-şi însuşească nu numai informaţii, ci şi operaţiile implicate în procesul învăţării, să dobândească tehnicile muncii intelectuale, modele de investigare a realităţii, îi învaţă cum să înveţe. În acelaşi timp, are rolul de a crea în mod intenţionat şi permanent condiţii care [...]

Stimularea motivaţiei, factor important pentru o învăţare eficientă – la şcolarii mici, autor Corina Kovacs

Principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei se impune în practica educaţională ca unul dintre cele mai importante principii ale didacticii moderne, după care profesorii se pot călăuzi în încercarea de a forma şi dezvolta elevilor o motivaţie superioară. Este aproape un lucru comun astăzi că orice educator interesat şi responsabil trebuie să controleze cât mai [...]

Hai cu noi în „Hora anotimpurilor” – Exerciţii şi jocuri distractive pentru clasa pregătitoare şi clasa I, autor Mihaela Banciu

Zâna Primăvara îţi trimite câteva daruri.
Dacă vrei să ştii ce, citeşte!

Lecturați gratuit Hai cu noi în „Hora anotimpurilor” – Exerciţii şi jocuri distractive pentru clasa pregătitoare şi clasa I, autor Mihaela Banciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0545-9

Căile de comunicație și transporturile rutiere din Mărginimea Sibiului, autor Cristina Călin

Mărginimea Sibiului, denumită generic și “mărginime”, este situată în sudul Transilvaniei, la poalele Munţilor Cindrelului, în stânga liniei ferate Turnu Roşu -Sibiu şi Sibiu-Alba Iulia, putând fi cuprinsă în patrulaterul care ar avea ca limită la est linia pasul Turnu-Roşu – Şelimbăr, la nord linia ce uneşte Şelimbărul cu localitatea Cărpiniş (comuna Gîrbova-Urwegen), la [...]

Regimul fantasticului în opera lui Ion Creangă, autor Liliana Ţăran

Concepută în graniţele unor delimitări estetice, această lucrare se adresează în egală măsură studenţilor filologi, publicului larg de cititori interesaţi de fantastic şi, în special, elevilor care îşi vor dezvolta creativitatea şi imaginaţia introducând fantasticul în naraţiunile lor.

Lecturați gratuit Regimul fantasticului în opera lui Ion Creangă, autor Liliana Ţăran

Modalităţi de comunicare verbal-nonverbală în învăţământul primar, autor Lenuța Borcan

Mişcările fizice, trăirile afective ale elevului au o valoare predictivă pentru învăţător. Cunoaşterea trăirilor, decodificarea semnificaţiei mişcărilor fizice, a expresiilor faciale, gesturilor, ajută la modelarea mesajului pedagogic în funcţie de situaţia creată. Unele semnifică atenţie sau plictiseală, aprobare sau dezaprobare, interes sau dezinteres, altele confirmă sau infirmă înţelegerea sau neînţelegerea conţinutului, gradul de participare [...]

Slănic Prahova – potenţialul turistic al orașului, autor Mihaela-Iuliana Cobzaru

Prezenta lucrare cuprinde şase capitole, ce încearcă să prezinte faptul că potenţialul turistic nu este suficient în dezvoltarea unei zone turistice, ci ea trebuie susţinută de un management adecvat, de o putere economică şi de o strategie bine pusă la punct, în vederea amenajării şi reamenajării cadrului turistic existent cât şi în demararea unor [...]