Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare. Aplicaţii pentru învăţământul preşcolar, autor Gheorghiţa (Torcică) Dumitrache

Rolul nostru, al dascălilor este de a crea un climat care să antreneze gândirea divergentă şi să dezvolte atitudinea creativă la copii, condiţie esenţială pentru desfăşurarea unui program complex de instruire, care să-i pregătească pentru viaţa socială, tot mai solicitantă, în care se vor integra.

Practica dascălilor de a da cât mai multe informaţii trebuie înlocuită cu preocuparea de a-i îndruma spre un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilităţile, formulează şi verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile, soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate dacă se respectă principiul flexibilităţii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare. Aplicaţii pentru învăţământul preşcolar, autor Gheorghiţa (Torcică) Dumitrache.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-609-8