Domenii | Autori

Arhiva

Valori ale verbelor reflexive – autor Maria State

Lucrarea de faţă vrea să fie un punct de sprijin în clarificarea problemei reflexivităţii, dar aceasta rămâne deschisă, în primul rând pentru că lingviştii nu au ajuns la o definiţie unanim acceptată a diatezei reflexive, definiţie care să satisfacă toate valorile acestei diateze.
Reflexivitatea rămâne o problemă contradictorie şi datorită faptului că părerile lingviştilor sunt discrepante, se contrazic, atât în ceea ce priveşte definirea conceptului de diateză, cât şi în privinţa existenţei sau nonexistenţei valorilor diatezei reflexive.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Valori ale verbelor reflexive” – autor Maria State

ISBN 978-606-8193-04-5