Domenii | Autori

Arhiva

SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Auxiliar curricular, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana

Lucrarea de față își propune să vină în ajutorul profesorilor care consideră că pot contribui la sporirea bagajului de cunoștințe ale elevilor privind circulația pe drumurile publice.
Prin intermediul textelor prezentate, adaptate vârstei școlarilor mici, prin intermediul programei propuse de autor pentru disciplina opțională „Să circulăm corect!”, prin [...]

SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Ghid metodic, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana

Problematica educaţiei rutiere abordate în cadrul activităţii opţionale ce pune accent pe învăţarea perceptivă (imagini, semne convenţionale), pe învăţarea verbală prin însuşirea unor termeni din vocabularul specific educaţiei rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea cerinţelor adresate, pe învăţarea conceptuală prin însuşirea unor tehnici de lucru adecvate situaţiilor date.