Domenii | Autori

Arhiva

Particularităţi ale limbajului în comerţul electronic – autor Eugen Bartic-Bogdan

Dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaţionale din ultimii 15 ani a condus la modificări importante în cadrul comunicării interumane, cu efecte deosebite asupra felului în care cei aflaţi în mijlocul acestui proces perpetuu îşi (re)modelează modul de a gândi şi acţiona, ambele dependente de cerinţele evoluţiei. Comunicarea a dobândit în consecinţă noi dimensiuni, şi s-a adaptat gradual la nevoile impuse de ritmul sufocant al vieţii contemporane, liberă de constrângeri scolastice rigide şi de autorităţi tutelare lipsite de perspectiva de ansamblu.

Prezentul studiu îşi propune să opereze o radiografie succintă asupra unei forme inedite de organizare textuală, aceea a limbajului utilizat de factorii implicaţi în comerţul electronic, apelând în acest scop, acolo unde nevoia o impune, la instrumentele semanticii, semioticii, pragmaticii şi ale celorlalte stiinţe ale limbii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Particularităţi ale limbajului în comerţul electronic” – autor Eugen Bartic-Bogdan

ISBN 978-606-8193-00-7