Domenii | Autori

Arhiva

Integrarea jocului didactic în lecţiile de matematică, autor Cristina Lucia Năsui

În urmă cu 300 de ani Comenius a prefigurat ideea că şcoala trebuie să se identifice cu jocul. Astăzi toţi pedagogii recunosc în joc un mijloc ideal de educaţie. Specia de joc care îmbină armonios elementul instructiv şi educativ cu elementul distractiv este jocul didactic. Metoda jocurilor instructive este utilizată obligatoriu în grădiniţele de copii şi în activităţile complementare în cadrul orelor la şcoală cu elevii din clasele I-IV. Credem că una dintre cele mai eficiente forme de captare a interesului elevilor pentru matematică este învăţarea şi organizarea jocurilor raţionale didactice. Asemenea jocuri se practică şi cu elevii din clasele mai mari, dar încă sporadic şi prea timid. Jocul didactic pentru formarea reprezentărilor matematice, de valorificare în condiţii şi forme noi a cunoştinţelor deja acumulate, sau jocurile care angajează resursele intelectuale, antrenează gândirea logică, înlesnesc rezolvarea problemelor puse elevilor. Ele pot fi introduse în orice parte a orei de curs, în funcţie de condiţiile concrete, având sarcini didactice precise. „Pentru copil, ca şi pentru un matematician, jocul este o treabă serioasă”, spunea Grigore Moisil.

Practica demonstrează că cercurile de matematică, olimpiadele, diversele activităţi suplimentare cu caracter matematic sunt frecventate de acei elevi care şi-au dovedit deja atracţia şi ataşamentul lor faţă de această ştiinţă. De ce amuzamentul matematic să nu fie adresat în special celorlalţi elevi, care au mai multă nevoie de el ?

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Integrarea jocului didactic în lecţiile de matematică, autor Cristina Lucia Năsui.

ISBN 978-606-577-224-3