Domenii | Autori

Arhiva

Lʼabsurde tragique et comique de Eugène Ionesco, autor Mihaela-Maria Duican

Lecturați gratuit Lʼabsurde tragique et comique de Eugène Ionesco, autor Mihaela-Maria Duican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3212-7

Managementul situațiilor de criză educațională, autor Adriana-Maria Sav

Existența unei persoane (fie elev sau profesor), a unei clase de elevi sau a unei școli (considerată organizație) este ciclică, aceasta fiind marcată de alternanța perioadelor de liniște, funcționalitate eficientă și randament cu perioade de tensiune, criză, cele din urmă fiind manifestări firești ale nevoii de schimbare și progres. [...]

Toamnă ruginie – Ghid metodic de bune practici, coordonatori Diana-Manuela Oprea, Simona Damian

Prezentul ghid cuprinde lucrările literare și plastice ale cadrelor didactice și ale elevilor care s-au remarcat în cadrul Concursului județean – cu participare regională – „TOAMNĂ RUGINIE”, cuprins în proiectul educațional ”CARAVANA PRIETENIEI”, ediția a IV-a, octombrie-noiembrie 2019.
Proiectul este cuprins în Calendarul Județean al concursurilor și proiectelor Educative – Nr. 414 / 17.01.2020, poziția [...]

Cercetare științifică: Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Pentru a face faţă incertitudinilor şi schimbărilor continue caracteristice economiilor de piaţă, elevii au nevoie de competente strategice, cum ar fi abilitățile de a învăţa cum să înveţe, abilităţile de rezolvare de probleme, abilitățile de evaluare, posibile prin predarea interdisciplinară. Aceasta punând accent simultan pe multiplele aspecte ale dezvoltării școlarului: intelectuală, emoțională, socială, fizică [...]

Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar – lucrare metodico-științifică -, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Pentru a distinge mai ușor scopurile de mijloace, elevii au nevoie de un învățământ interdisciplinar, formarea la aceștia de competențe, aptitudini transversale și transferabile.
Interdisciplinaritatea este tocmai ceea ce face ca elevii să treacă cu ușurință de la un domeniu la altul și să-și îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiți prin gradul [...]

Festival autumnal de literatură FALL. Simpozion Național, Suceava, 2019, Coord.: prof. Gabriela Dumbrăvanu, prof. Adina-Maria Popa

Publicația de față cuprinde materialele prezentate de cadrele didactice la Simpozionul național FALL, ediția a II-a, desfășurat în perioada 23- 25 octombrie 2019, la Şcoala Gimnazială Preutești, jud. Suceava, și lucrările premiate ale elevilor participanți la concursul omonim din cadrul Festivalului Autumnal de Limbă și Literatură F.A.L.L.
Simpozionul FALL reprezintă una dintre activitățile proiectului educațional [...]

Dezvoltarea inteligenței emoționale la școlarul mic, autor Mirela Cireașă

Competenţa emoţională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea acestora de a-şi gestiona propriile emoţii, precum şi de a recunoaşte şi de a se adapta la emoţiile celorlalţi. Pentru a putea să trăiască emoţii din ce în ce mai complexe, copiii trebuie să fie mai întâi conştienţi de sine.
Atragerea atenţiei copiilor la aspectele particulare [...]

Vechiul Testament pe înțelesul copiilor din ciclul primar, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă

Această cărticică de religie este elaborată în concordanţă cu programa şcolară în vigoare şi respectă unităţile de conţinut şi obiectivele de referinţă prevăzute de aceasta.
Fişele de lucru sunt concepute pentru Unitatea Vechiul Testament pentru fiecare ciclu de învăţământ de la clasa I până la clasa a IV–a.
Rolul acestei cărticele este de a le oferi [...]

Semnificația marilor sărbători creştine pe înţelesul celor mici, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă

Lucrurile neînsemnate ne reţin prea mult atenţia, şi, mai cu seamă, pe cea a copiilor, în timp ce adevărurile fundamentale sunt în mare măsură neglijate. Uneori afirmăm că multe din „marile adevăruri” ale bibliei sunt prea greu de înţeles pentru cei mici. Din pricina aceasta cărţile pentru copii care încearcă să aducă în atenţia [...]

La négation en classe de FLE. Approche théorique et didactique, autor Maria-Cătălina Bădiţa

La recherche en acquisition d’une langue étrangère a pris de plus en plus d’importance aux cours des dernières années. Le présent travail s’inscrit dans ce champs d’étude car son objectifs est d’examiner la négation d’un point de vue théorique, pragmatique, didactique et méthodique.

Lecturați gratuit La négation en classe de [...]

Probleme de matematică pentru copii isteți, autor Mirela Croitoru

Lecturați gratuit Probleme de matematică pentru copii isteți, autor Mirela Croitoru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3206-6

Culegere de matematică pentru clasa a IV-a, autor Mirela Croitoru

Lecturați gratuit Culegere de matematică pentru clasa a IV-a, autor Mirela Croitoru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3176-2

Limba și literatura română. Caiet de lucru pentru clasa a IX-a, autor Elena Violeta Tănase

Lecturați gratuit Limba și literatura română. Caiet de lucru pentru clasa a IX-a, autor Elena Violeta Tănase

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3171-7

Impactul poluării asupra mediului înconjurător și combaterea acesteia, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Ține de educația fiecărui individ în parte să participe puțin câte puțin la prevenirea și eventual la remedierea efectelor poluării. Privind pe harta lumii putem vedea state mari cum ar fi India și China care suferă enorm datorită efectelor poluării rezultate în urma unei industrializări masive a mediului în care [...]

Metode și procedee moderne utilizate în predarea educației tehnologice și a aplicațiilor practice, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Originalitatea profesorului în activitatea instructiv educativă, alegerea și modul în care sunt îmbinate strategiile didactice, variațiunile activităților utilizate la oră, abilitatea de a induce comportamente de învățare, formează stilul de predare a cadrului didactic. Stilurile de predare, deși variate, urmăresc același scop: o activitate didactică atractivă de calitate și eficientă.

How to Construct a Public Image Study Case-Hillary Clinton, autor Elena-Amalia Antochi

Considering the structure, the thesis contains a short biographical section with a focus on how Hillary Clinton has carefully constructed her public career, starting with the moments when she was just a leader student, or working as an advocate for children, or as First Lady of the Arkansas State, and ending [...]

Sistemul de lecții în predarea-învățarea morfologiei în gimnaziu, autor Aurica Nicoară

Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi [...]

Metode și procedee folosite în procesul de predare-învățare a limbii române, autor Aurica Nicoară

Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi [...]

Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb

Scopul lucrării este acela de a afla care este frecvența entorselor de gleznă la jucătoarele din Liga Națională de Baschet Feminin, cauzele recidivelor, analiza metodelor terapeutice aplicate și eficiența kinetoterapiei.

Lecturați gratuit Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb

Lucrarea poate fi citită [...]

Optimizarea evaluării formative la limba şi literatura română – clasele V-VIII, autor Liliana Țăran

Problema evaluării educaţionale este una dintre cele mai incitante şi mai controversate probleme. Este greu de conceput un sistem educaţional şi un act educaţional fără evaluare. Valorizarea activităţilor umane şi a rezultatelor acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, facem aprecieri care conduc la certificarea abilităţilor şi competenţelor noastre, la stabilirea [...]

Algoritmi elementari. Culegere de aplicații destinată elevilor de liceu, profil matematică-informatică, autor Alina Vasile

Lecturați gratuit Algoritmi elementari. Culegere de aplicații destinată elevilor de liceu, profil matematică-informatică, autor Alina Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3153-3

Formarea sentimentelor patriotice şi moral-civice prin lecţiile de istorie la şcolarul mic, autor Lavinia-Gabriela Niţu

În vederea obținerii unor răspunsuri practice, studiul aplicativ al lucrării de față urmărește propunerea unor metode interactive eficiente pentru ca structura cu care se realizează predarea istoriei la școlarii mici, să schimbe situația unei țări în care patriotismul și sentimentul moral-civic nu mai sunt demult o responsabilitate, ci doar o rară [...]

Predarea–învăţarea problemelor de concurenţă şi coplanaritate în învăţământul liceal, autor Cristina Lungu

Redactarea manualelor de geometrie se bazează pe unele cunoştinţe de logică matematică, mulţimi, funcţii, numere reale pe care elevii le au din clasele gimnaziale sau le obţin la [...]

În completarea abecedarului. Acrostihuri. Auxiliar pentru Comunicare în limba română, autor Lucica Radu

Lecturați gratuit În completarea abecedarului. Acrostihuri. Auxiliar pentru Comunicare în limba română, autor Lucica Radu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3144-1

TV news in the EFL classroom, autor Anamaria Tănase

Television, through TV news, can offer convenient, up-to-date sources of authentic materials which are even more valuable than film. Mass media provides a variety of visual, audio and written texts that can be used in many classroom contexts to develop literacy skills. Many teachers and students all over the world have the opportunity today [...]

Culegere de exerciții de limba franceză pentru clasele V-VIII. Indicativul prezent, autor Alina Sârbu

Elaborată în conformitate cu programa şcolară în vigoare, culegerea de exerciţii de limba franceză se adresează elevilor din clasele V-VIII, putând fi utilizată în paralel cu oricare dintre manualele alternative utilizate la clasă.
Exerciţiile propuse oferă posibilitatea de aprofundare a cunoştinţelor gramaticale dobândite la orele de curs, permit exersarea actelor de vorbire, dar [...]

Limba franceză – auxiliar curricular- Nivel A2/ B1, autor Eva Anca

Lecturați gratuit Limba franceză -auxiliar curricular- Nivel A2/ B1, autor Eva Anca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3112-0

Design – sursă de creativitate, autor Minodora-Monica Bercea

Designul tradițional va fi întotdeauna în stil, deoarece acesta este bazat pe elemente clasice. Produsele descrise în proiect (ia, obiecte din lut) sunt mai mult sau mai puțin căutate în zilele noastre de către consumatori deoarece aceștia preferă stilul modern, contemporan cu influențe tradiționale și nu produsul tradițional în sine, dar [...]

Tangible Heritage.The Maths Behind Its Creation, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz

This paperwork has been made with the contribution of a team of teachers from the six schools involved in the Erasmus+ School Exchange Partnership “Social Values STEM from European Heritage“, project no. 2019-1-RO01-KA229-063117.

Lecturați gratuit Tangible Heritage.The Maths Behind Its Creation, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, [...]

Le document authentique vidéo et ses utilisations en classe de langue. L’univers de la pub – auxiliar didactic, autor Mihaela-Florentina Raiciu

Le présent ouvrage aborde un territoire vaste de la didactique du FLE sans avoir la prétention d’être une étude exhaustive: l’utilisation du document authentique vidéo en classe de FLE. Son objectif principal est de présenter des aspects de didactique qu’on rencontre dans la pratique pédagogique de l’enseignant roumain qui organise ses cours [...]

Fizică. Fișe de lucru pentru gimnaziu – auxiliar curricular, autor Liliana Barbu

Lecturați gratuit Fizică. Fișe de lucru pentru gimnaziu – auxiliar curricular, autor Liliana Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3097-0

Teste de nota 10. Limba română, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lecturați gratuit Teste de nota 10. Limba română, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3096-3

RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga

Lecturați gratuit RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3094-9

Fostering Grammatical Accuracy Through Video Content, autor Alice Siretean

Using multimedia material in order to improve implicit grammar teaching draws learners’ attention to grammatical structures incontext and fosters accuracy of the output. The role of explicit instruction was not neglected either in this p iece of work. Besides the structure, of the tense, the meaning it conveys was also [...]