Domenii | Autori

Arhiva

Tehnici Foto-Cinematografice, autor prof. Adrian Zăvoianu

De la inventarea fotografiei și până în prezent, aparatura fotografică a suferit multiple perfecționări. De aceea, ea se fabrică într-o gamă foarte variată de modele. Principiul de funcţionare a rămas însă [...]

Iepurilă ne învață bunele maniere, autor Tudorița Lungu

Un personaj simpatic numit Iepurilă ne va însoți în povestioarele noastre, pentru a le da o notă jucăușă și atractivă. El va pune întrebări și tot el va spune copiilor cum este corect să procedăm în anumite împrejurări.
Copiii vor fi ajutați să aleagă din povești, personajul care le-a [...]

Limba şi literatura română. Fișe pentru verificarea lecturii și teste, autor Iuliana Griga

Competenţele generale şi specifice ale noii programe şcolare trasează căile de acces spre abordarea integrată a literaturii române.
Cum educaţia este cea care stă la baza formării oricărui individ, am considerat necesară crearea unei lucrări în care am îmbinat textele literare cu cele nonliterare prin verificarea cunoştinţelor de limbă română, utile elevilor din clasele [...]

Abordări ale textelor literare și nonliterare. Auxiliar școlar pentru învățământ gimnazial, autor Iuliana Griga

Această carte îşi propune o pregătire complexă şi continuă a elevilor, nu doar pentru şcoală, ci şi în vederea susţinerii examenului de Evaluare Națională, ajutându-i să-şi completeze propriul sistem de valori.

Lecturați gratuit Abordări ale textelor literare și nonliterare. Auxiliar școlar pentru învățământ gimnazial, autor Iuliana Griga

Lucrarea poate fi citită online doar în [...]

Arta redactării compunerilor, autor Cristea Simona Olguța

Lecturați gratuit Arta redactării compunerilor, autor Cristea Simona Olguța

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4596-7

Auxiliar curricular de limba și literatura română – simulări Evaluare Națională, autor Liliana Stan

Lecturați gratuit Auxiliar curricular de limba și literatura română – simulări Evaluare Națională, autor Liliana Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4558-5

Teste de matematică. Auxiliar pentru clasa I, autor Ionela Palade

Lecturați gratuit Teste de matematică. Auxiliar pentru clasa I, autor Ionela Palade

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4575-1

Teste de matematică. Auxiliar pentru clasa a II-a, autor Ionela Palade

Lecturați gratuit Teste de matematică. Auxiliar pentru clasa a II-a, autor Ionela Palade

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-008-4

Mic atlas de microbiologie și parazitologie medicală. Auxiliar curricular, autor Elena Florentina Vlădoiu

Analizele medicale de laborator reprezintă un domeniu foarte complex al medicinei, lucrarea de față studiind unele aspecte cum sunt bacteriologia, virusologia, micologia și parazitologia.
Realizarea acestui mic atlas este în conformitate cu programa de microbiologie și parazitologie pentru asistenți medicali din școlile postliceale sanitare, ajutându-i pe elevi în identificarea și descrierea diferiților agenți patogeni atât [...]

Cu cărțile pe masă, autor Claudia Ardelean

Scriitura de față ți se adresează ție, fie că ești elev, fie că ești dascăl. Evident, fiecare este liber să aleagă modul în care învață, atâta vreme cât este conștient care sunt abordările care i se potrivesc cel mai bine și care sunt resursele de care are nevoie nu doar pentru a acumula cunoștințe, [...]

Semne grafice și grafomotricitate, autor Hussain Ana

Lecturați gratuit Semne grafice și grafomotricitate, autor Hussain Ana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-88-7

10 la Evaluarea Națională, autor Prof. Adelaida Iorga

Lecturați gratuit 10 la Evaluarea Națională, autor Prof. Adelaida Iorga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4471-7

Exerciții și probleme. Auxiliar pentru matematică. Clasa pregătitoare și clasa I, autor Mariana Angheli

Lucrarea se adresează elevilor din clasa I și CP.
Este un instrument util în completarea manualului care contribuie la exersarea si consolidarea cunoștințelor dobândite la disciplina Matematică, răspunzând cerințelor programei școlare.
Activitățile propuse sunt deosebit de atractive și sunt adaptate particularităților de vârstă ale elevilor.
Conține exerciții variate, cu grad diferit de dificultate, și [...]

Fișe pentru evaluarea inițială a preșcolarilor – Grupa Mare, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu

Lecturați gratuit Fișe pentru evaluarea inițială a preșcolarilor – Grupa Mare, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4451-9

Comunic și scriu corect în limba română – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lecturați gratuit Comunic și scriu corect în limba română – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4435-9

Să dezlegăm texte literare – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lecturați gratuit Să dezlegăm texte literare – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4434-2

Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria

Prezenta lucrare își dorește să ofere câteva direcții de acțiune pentru cadre didactice dar și pentru consilieri școlari pentru a preveni absenteismul în rândul elevilor și mai ales abandonul școlar. Activităţile propuse pot fi utilizate în cadrul şedinţelor de consiliere individuală sau de grup de către profesorii consilieri școlari, profesorii diriginți, [...]

Dezvoltarea limbajului, autor Mihaela Deiciuc

Vârsta preșcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potențial creativ și disponibilitate de receptare a mesajelor transmise de orice înconjoară. În această perioadă copiii dobândesc capacitatea de a-și exprima ideile, impresiile, gândurile, dorințele, într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare.

Lecturați [...]

De la tradițional la modern. Abordări inovative în predarea istoriei Timișoarei, autori Ioana Alexandra Morar, Mirela Sanda Morar

Proiectele de activitate didactică propuse pot fi modificate, adaptate sau îmbunătățite, în funcție de specificul clasei de elevi, de nivelul de pregătire al acesteia, dar și de dibăcia și competențele celui care predă istoria. Pornind de la sugestiile oferite, profesorul poate utiliza sau nu metodele propuse, le poate înlocui cu altele care și-au dovedit [...]

Examinarea şi evaluarea la disciplina fizică. Auxiliar didactic, autor Prof. Mariana Arhiri

Verificările asupra pregătirii elvilor contribuie substanţial la clarificarea şi consolidarea cunostinţelor acumulate, fixate, sistematizate şi integrate în structuri prin activităţi de recapitulare şi sinteză, pe care o prilejuiesc. Controlul sistematic le oferă un feed-back operativ asupra performanţelor atinse şi-i ajută să determine conştient şi obiectiv în ce măsură acestea corespund obiectivelor stabilite.

Caiet de vacanţă. 100 de exerciții și probleme haioase, autor Prof. Mirela Popa

… vom încerca să parcurgem, una câte una, filele acestui caiet, în care vom găsi exerciţii şi probleme de matematică. Nu trebuie să vă speriaţi, deoarece sunt doar câteva exerciţii-joc.

Lecturați gratuit Caiet de vacanţă. 100 de exerciții și probleme haioase, autor Prof. Mirela Popa

Învăț și exersez! Semne de punctuație, autor Constanța Vîrtosu

„Învăț și exersez!” vă vine în ajutor cu informații utile și exerciții captivante, din care să învățați cum să utilizați corect semnele de punctuație și să scăpați de orice emoție atunci când scrieți. S-aveți spor!

Lecturați gratuit Învăț și exersez! Semne de punctuație, autor Constanța Vîrtosu [...]

Tărâmul lui Eu. Dezvoltare personală. Clasa a II-a, autor Constanța Vîrtosu

Disciplina Dezvoltare personală te va ajuta să înveți să te gândești la tine însuți, la ce poți face ca tot ce ți se întâmplă să fie frumos. Te așteaptă un drum plin de provocări ! Vei descoperi tainele armoniei și a bunei înțelegeri cu ceilalți.
Călătoria începe cu tine. Mult succes pe Tărâmul lui EU!

Alfabetul… cu poftă de povestioare, poezii, jocuri și cântece, autor Cornelia Bârlea

Lecturați gratuit Alfabetul… cu poftă de povestioare, poezii, jocuri și cântece, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4336-9

Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor. Material auxiliar pentru cadre didactice și consilieri școlari, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria

Prezenta lucrare își dorește să ofere câteva direcții de acțiune pentru cadre didactice dar și pentru consilieri școlari pentru a preveni absenteismul în rândul elevilor și mai ales abandonul școlar. Activităţile propuse pot fi utilizate în cadrul şedinţelor de consiliere individuală sau de grup de către profesorii consilieri școlari, profesorii diriginți, consilierii educativi în [...]

Probleme care se rezolvă prin metoda grafică clasa a III-a – auxiliar curricular, autor Aurelia-Fănica Ionescu

Metoda grafică (figurativă) este o metodă matematică de rezolvare a problemelor care face parte din programa școlară a claselor a III-a și a IV-a.
În rezolvarea problemelor cu această metodă este importantă realizarea unui desen, a unei figuri, care corespunde enunţului dat.

Lecturați gratuit Probleme care se rezolvă prin [...]

Fonetică pentru învățământul primar – Teorie. Aplicații. Teste – Auxiliar didactic, autor Mihaela Radu

Doar studiind, exersând și aplicând se va putea ajunge la o exprimare nuanțată si corectă a limbii române.
Lucrarea de față prezintă câteva dintre noțiunile teoretice specifice foneticii, fonologiei și nu numai, sperând că vă ajută și vă provoacă la exersare prin aplicații.

Lecturați gratuit Fonetică pentru învățământul primar – [...]

Să scriem corect ortogramele! – auxiliar curricular – clasa a III-a, autor Aurelia-Fănica Ionescu

Lecturați gratuit Să scriem corect ortogramele! – auxiliar curricular- clasa a III-a, autor Aurelia-Fănica Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4313-0

Vreau să știu mai mult la matematică – Culegere pentru clasa I, autor Beatrice Maria Știr

,,Vreau să știu mai mult la matematică” cuprinde o varietate de exerciții și probleme destinate elevilor clasei I pentru a stimula creativitatea, curiozitatea, interesul și dragostea pentru matematică.
Este un instrument util în completarea manualului de matematică.
Am speranța că această culegere va fi de folos [...]

TAINELE MATEMATICII pentru elevii ciclului primar, autor Beatrice Maria Știr

Lecturați gratuit TAINELE MATEMATICII pentru elevii ciclului primar, autor Beatrice Maria Știr

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4302-4

Improve Your English!, autor Diana Toader

Prezentul auxiliar a fost scris pentru cei care dețin cunoștințe de nivel mediu și avansat al limbii engleze și a venit din nevoia de a condensa cât mai multe aspecte de limbă într-un singur volum, cuprinzând exerciții de diferite tipuri și diferite grade de dificultate. Lucrarea acoperă cele mai importante aspecte verbale, precum și [...]

Călătoria piticului matematician. Culegere de exerciții, autor Gabriela Răileanu

Lecturați gratuit Călătoria piticului matematician. Culegere de exerciții, autor Gabriela Răileanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4173-0

Ne pregătim pentru evaluarea națională, autor Cristian Octavian Eni

Lecturați gratuit Ne pregătim pentru evaluarea națională, autor Cristian Octavian Eni

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4160-0

Legende din lumea plantelor și animalelor, autor Aura Diaconu

Lecturați gratuit Legende din lumea plantelor și animalelor, autor Aura Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4159-4

Recapitulăm, clasa IV terminăm, autor Aura Diaconu

Lecturați gratuit Recapitulăm, clasa IV terminăm, autor Aura Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4158-7

Să exersăm … cu Math, autor Aura Diaconu

Lecturați gratuit Să exersăm … cu Math, autor Aura Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4157-0

Învățăm MATE cu Toto!, autor Selena Costea

Lecturați gratuit Învățăm MATE cu Toto!, autor Selena Costea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4097-9

Calculăm, ne jucăm, matematica-nvățăm!, autor Selena Costea

Lecturați gratuit Calculăm, ne jucăm, matematica-nvățăm!, autor Selena Costea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4096-2

Jocul literelor, autori Vasilica Brebenel, Gabriela Ivan

Lecturați gratuit Jocul literelor, autori Vasilica Brebenel, Gabriela Ivan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4016-0

Exerciții și probleme pentru clasa I, autor Adriana Șurcă

Această culegere de exerciții este rezultatul lucrului cu calculatorul din 2004 încoace. Atunci se schimbaseră din nou programele școlare, iar librăriile nu reușiseră încă să vină cu culegeri actualizate, așa că a fost nevoie să compun foarte multe exerciții și probleme pentru elevii mei, la clasă sau pentru teme. Le-am păstrat într-o arhivă, iar [...]

Auxiliar didactic. Comunicarea în context școlar, autor Nicoleta Paula Ionescu

Lecturați gratuit Auxiliar didactic. Comunicarea în context școlar, autor Nicoleta Paula Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-47-4

Auxiliar didactic. Categorii semantice, autor Nicoleta Paula Ionescu

Lecturați gratuit Auxiliar didactic. Categorii semantice, autor Nicoleta Paula Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-46-7

Start spre performanță – auxiliar pentru exersarea și aprofundarea competențelor matematice – clasele III-IV, autor Nicoleta Popa

Lucrarea de față este un auxiliar didactic destinat elevilor din clasele III-IV, care doresc să exerseze și să aprofundeze competențele matematice. Materialul ce urmează reprezintă un spijin real în aplicarea normelor matematice privind regulile de calcul, în aplicarea regulilor de rezolvare aritmetică a diferitelor tipuri de probleme cât și în rezolvarea problemelor de [...]

Arta de a citi – auxiliar curricular pentru formarea competentelor de literatie în ciclul primar, autor Nicoleta Popa

Putem spune că lectura (receptarea) unei opere literare este un proces unitar, care parcurge două faze, aflate într-un raport de interdependență, că adevărații cititori de literatură, indiferent de gradul receptivității lor artistice, le parcurg în intensități variabile, pe amândouă. Unii trec mai greu de intuiția primară, nedefinită, greu de exprimat sau chiar nu [...]

Teste de comunicare în limba română – auxiliar pentru clasa a IV-a, autor Tincuța Vlad

Lecturați gratuit Teste de comunicare în limba română – auxiliar pentru clasa a IV-a, autor Tincuța Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3918-8

Teste de matematică, autor Tincuța Vlad

Lecturați gratuit Teste de matematică, autor Tincuța Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3917-1

Călător în lumea cărților, autori Angelica Mircescu, Iuliana Ionescu, Laura Bădeanu

Lecturați gratuit Călător în lumea cărților, autori Angelica Mircescu, Iuliana Ionescu, Laura Bădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3911-9

C’est facile de parler français ! Actes de langage pour les Ve-VIIIe classes, auteur professeur Bondoc Mihaela

On propose un auxiliaire didactique utile pour les élèves car il contient aussi des éléments de grammaire et de civilisation en directe liaison avec les actes de langage proposés.

Lecturați gratuit C’est facile de parler français ! Actes de langage pour les Ve-VIIIe classes, auteur professeur Bondoc Mihaela

Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Toamna-Iarna, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Elevii care învață în regim simultan își dezvoltă abilități și deprinderi de muncă independentă, școlarii mai mari își pot reactualiza cunoștințe anterior învățate în momentul în care profesorul predă colegiilor mai mici, numărul de elevi este mic, aspect care permite realizarea unui feed-back zilnic.
Cel de-al doilea [...]

Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Primăvara-Vara, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

În cele ce urmează voi prezenta două proiecte educative mari, primul dintre ele este un proiect educațional organizat în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română (S.O.R.), Grădini și școli prietenoase cu natura, acest proiect se întinde pe perioada iernii și a primăverii.
Cel de-al doilea proiect educativ prezentat în acest auxiliar se [...]