Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte lingvistice ale terminologiei juridice, autor Georgescu Alice Ștefania

În dubla calitate de filolog și de viitor specialist în drept am realizat acest studiu dorind să evidențiez faptul că în activitatea desfășurată de practicienii dreptului, precum: avocați, juriști, judecători, procurori, limbajul juridic se folosește în fiecare moment al carierei lor insistând în acest sens asupra limbajului juridic și implicit asupra vocabularului, fiind de [...]

Bariere in comunicarea profesor-elevi, autor Georgescu Alice Ștefania

Educația în sens larg presupune artă, pregătire, îndemânare, capacități psihopedagogice, valori, dar și talent. Fiind practicată de generații întregi, aceasta trebuie să atingă perfecțiunea. Activitățile didactice desfășurate în cadrul orelor de curs depind de relația dintre cadrul didactic și elevi și anume de eficiența cu care profesorul reușește să interacționeaze cu elevii, să se [...]