Domenii | Autori

Arhiva

Rezolvarea sistemelor de ecuații mari prin metoda multigrid, autor Prof. Petrică Tiron

În cadrul acestei lucrări se urmărește abordarea metodei multigrid ca metodă generală de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare de mari dimensiuni obținute în urma discretizării problemelor inițiale. Datorită faptului că există o multitudine de clase de probleme de la care se poate porni (pentru fiecare fiind indicate în literatura de specialitate tipuri de [...]

Particularități ale predării-învățării-evaluării geometriei euclidiene în învățământul preuniversitar, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea reușește să creeze o imagine de ansamblu asupra vastului domeniu al matematicii și o încadrare corectă a geometriei euclidiene în acest peisaj atât din punct de vedere științific cât și din punctul de vedere al procesului de învățământ, încheindu-se cu o serie de concluzii și recomandări utile formulate ca urmare a prezentului studiu [...]