Domenii | Autori

Arhiva

Probleme -caiet de lucru- Clasa a IV-a, autor Raluca Oprea

Caietul cuprinde probleme de matematică pentru clasa a IV-a concepute astfel încât să stimuleze gândirea elevului, s-o obişnuiască cu stăruinţa, îndârjirea, precizia şi conştiinciozitatea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin.

El poate constitui un au auxiliar preţios pentru elevi, oferindu-le material spre a exersa la matematică, dar şi pentru învăţători, deoarece conţine principalele tipuri de probleme pe care acesta le poate integra în lecţii sau le poate rezolva cu elevii în cadrul cercurilor de matematică.
Ţinând cont de rolul matematicii în dezvoltarea societăţii şi a ştiinţei, de importanţa pe care o are şi o va avea ea în viaţa, se impune consolidarea cunoştinţelor matematice încă de la clasele I-IV. Succesul în rezolvarea matematicii nu este un deziderat ci un imperativ. El se dobândeşte rezolvând exerciţii şi probleme, antrenând la efort personal, condiţie pentru cel ce învaţă matematica.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Probleme -caiet de lucru- Clasa a IV-a” – autor Raluca Oprea

ISBN 978-606-8193-74-8