Domenii | Autori

Arhiva

Culegere de probleme rezolvate C/C++, autor Neciu Ileana

Cartea cu titlul “Culegere de probleme rezolvate C/C++” pune în evidenţă importanţa pregătirii practice a elevilor din punct de vedere informatic. La finalizarea cursurilor liceale, elevii au de întocmit şi susţinut o lucrare de specialitate, lucrare care să scoată în evidenţă însuşirea şi aplicarea tuturor noţiunilor teoretice şi practice de informatică acumulate de-a [...]

Renaşterea Unicornilor, autor Damian Adrian Ionuţ

Venit de nu se ştie unde, un cal negru despica zarea. Era acum liniştit, sigur pe sine, era liber. Dealurile se întindeau de-a lungul unui misterios galop, ce se apropia de cer. În stânga lui, aşezată-n tăcerile ei, era o pădure bătrână de stejar. De aici, se rostogoleau spre el, alte sunete, parcă pândind [...]

Comunicarea scrisă. Procesul scrierii şi contexte de realizare, autor Bakoş Sasebeş Anca Monica

Instrumentul indispensabil,, prin care se realizează atât acumularea de cunoştinţe cât şi dezvoltarea posibilităţilor de folosire creatoare, de expresie originală, este limbajul – suport al gândirii şi mijloc de exprimare a conştiinţei noastre. Fără ajutorul cuvintelor nu ar fi posibile limbajul interior şi cel exterior, pentru că gândim cu ajutorul cuvintelor.
[...]