Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea jocului didactic în formarea și dezvoltarea conduitei socio-morale a școlarului mic, autor Paula Dolea

Cum jocul este manifestarea specifică vârstei şcolare mici, mi-am propus în această lucrare să analizez jocul didactic ca fiind o activitate ce trebuie să ocupe un loc prioritar în procesul de formare și dezvoltare a conduitei socio-morale a elevului, ţinând cont că este un mijloc eficient în procesul de instruire și de formare a [...]