Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea scrisă. Procesul scrierii şi contexte de realizare, autor Bakoş Sasebeş Anca Monica

Instrumentul indispensabil,, prin care se realizează atât acumularea de cunoştinţe cât şi dezvoltarea posibilităţilor de folosire creatoare, de expresie originală, este limbajul – suport al gândirii şi mijloc de exprimare a conştiinţei noastre. Fără ajutorul cuvintelor nu ar fi posibile limbajul interior şi cel exterior, pentru că gândim cu ajutorul cuvintelor.
[...]