Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice activ-participative de predare a nuvelei la clasele de gimnaziu, autor Prof. Oana-Raluca Zazuleac

Premisa de la care pornește lucrarea de față este aceea că învățarea nu este doar un proces de înmagazinare de cunoștințe, ci o activitate care implică efort cognitiv, volitiv și emoțional din partea elevilor care trebuie să-și dezvolte capacitățile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele și emoțiile. De aceea, experimentul prezentat aici își propune să [...]