Domenii | Autori

Arhiva

Știința fericirii. Aplicații ale Psihologiei Pozitive în educație și consiliere, autor Otilia Mitrache

Un review din 2000 al Psychology Today semnalează faptul că în ultimele decenii au fost publicate aproximativ 1.000.000 de articole cu bine-cunoscutele cuvinte-cheie depresie și anxietate și doar 500 despre fericire. „Cred că este un drept din naştere al psihologului să exploreze optimismul, iubirea, perseverenţa, responsabilitatea, altruismul, toleranţa”, spunea atunci Martin Seligman şi [...]

Probleme rezolvabile cu operaţiile de bază în clasele primare, autor Dimény Mónika

În această profesiune este foarte important să iubim ceea ce facem şi să iubească şi cei care sunt în grija noastră.
În prima parte a lucrării prezint noțiunile de bază legate de tema lucrării, operaţiile de bază, definiţiile acestora, proprietăţile operaţiilor, aprofundarea acestora.
În a doua parte a lucrării compar manualele alternative valabile, acord atenţie introducerii [...]

Familii sumabile în spaţii Banach, autor prof. Lungescu Violeta-Cristina

În această lucrare voi prezenta noțiunea generală de familie sumabilă și problemele legate de ea, mai întâi în grupuri topologice,apoi în spații Banach și în încheiere în corpul al numerelor reale.
Deși titlul lucrării se referă la familii în spații Banach, pentru o mai mare generalitate și pentru a o putea prezenta, în [...]

Psihologia procesului de creaţie artistică. O abordare cognitivistă, autor Ozana Budau Tunyagi

Lucrarea discută aspecte ale psihologiei creației artistice, abordând concepte cheie ale paradigmei cognitiviste, postcognitiviste, postmoderne ale teatrului contemporan, precum: mecanisme psihologice ale deconstrucției prezenței-absenței actorului, modificări psihologice care acompaniază prezenţa virtuală în scenă şi aspecte ale interpretării actoriceşti în teatrul video, teatrul virtual.

Lecturați gratuit Psihologia procesului de creaţie artistică. [...]

Capodoperele pentru vioară în creația compozitorului Ludwig van Beethoven, autor Diana-Corina Gaspar

În această lucrare voi încerca să sistematizez informațiile existente despre Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, Sonatele pentru vioară și pian și Romanțele compozitorului Ludwig van Beethoven, cu gândul că acest compozitor ne-a lăsat un tezaur nemaipomenit de capodopere, de care ar trebui să ne bucurăm la maxim.
Caracterul acestor lucrări pline [...]

Politeness Strategies, autor Roxana Moisescu

This paper reports a study on the politeness strategies used by native speakers of English, Americans and non-native speakers, Romanians. The paper has three aims:
• To discover similarities and differences in politeness strategies between American English speakers and Romanian speakers;
• To provide evidence for or against the idea that, in understanding the strategies of [...]

Școala de la Târgoviște – Romanul și jurnalul la Radu Petrescu, autor Roxana Moisescu

Punctul de plecare al lucrării de față îl reprezintă reluarea conceptelor de canon (din perspectiva lui H. Bloom) și teorie a genurilor (în viziunea lui Schaeffer, G. Genette, Tz. Todorov) pentru a reliefa de-canonizarea genului romanului sau intersecția dintre cele două genuri, romanul și jurnalul la Radu Petrescu, care se regăsește ca reprezentant al [...]

Educație, sănătate, hrană și credință în misiune, autor Teodora Cojan

Această carte este dedicată tuturor misionarilor pe care am avut onoarea de a-i întâlni și care au lăsat o amprentă puternică asupra mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească pentru mărturia voastră deosebită, iar pe cei pe care i-a chemat la sine să-i facă părtași ai fericirii sale veșnice!

Maikona – Deșertul viu, autor Teodora Cojan

Am avut privilegiul să lucrez alături de echipa misionară din Maikona și pentru acest lucru voi purta mereu o recunoștință profundă față de membrii ei și în mod special față de pr. Eugen, care m-a primit în echipa lui și mi-a oferit șansa de a lucra în diferite domenii, pentru că a împărtășit atât [...]

Imaginea războiului în literatura interbelică, autor Elena Cristina Mitrache

Primul război mondial a constituit un moment de cotitură în istoria României, încheindu-se cu Marea Unire, care a refăcut ţara în graniţele ei fireşti. Experienţa războiului a modificat profund mentalităţile şi a impus, implicit, un nou mod de a crea şi recepta arta.
Perioada dintre cele două războaie mondiale reprezintă un moment de referinţă în [...]

Inegalități, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea aduce în atenţia cititorului inegalităţi remarcabile şi tehnici cu aplicabilitate largă în abordarea problemelor de acest tip. Ea poate fi un suport pentru pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri sau examene şcolare şi urmăreşte ca elevii să capete o deschidere cât mai largă spre studiul sistematic al inegalităţilor şi inecuaţiilor. Marea majoritate [...]

Inecuaţii, autor Alina Dumitrașcu

Problematica inegalităţilor şi inecuaţiilor se regăseşte în programele şcolare de gimnaziu şi liceu încă din clasa a V-a, când elevii învaţă despre compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor
naturale.
Încă de la început profesorul urmăreşte să dezvolte la elevi operaţii mentale fundamentale precum analiza, comparaţia, sinteza, abstractizarea şi generalizarea ce vor fi folosite ulterior pentru demonstrarea unor [...]

Măsuri reale – lucrare ştiinţifică, autor Alina Dumitrașcu

Această lucrare are drept scop prezentarea principalelor rezultate din teoria măsurilor reale, necesare dezvoltării unor capitole de bază din analiza funcţională, teoria probabilităţilor, analiză numerică, ecuaţii diferenţiale, etc. Un rezultat important în teoria măsurilor reale (dar şi în analiza matematică) este teorema de reprezentare a lui Radon-Nikodym.

Lecturați gratuit Măsuri [...]

Topologie pe spaţii de măsuri – lucrare ştiinţifică, autor Alina Dumitrașcu

Spaţiile de măsuri, pe lângă importanţa lor ca spaţii topologice cu structură separată, sunt importante pentru că reprezintăcadrul în care se pot scufunda spaţiile de funcţii măsurabile.
Astfel, proprietăţi remarcabile ale unor spaţii de funcţii vor putea fi studiate cu ajutorul spaţiilor de măsuri. Pe de altă parte, spaţiile de măsuri sunt deosebit de importante [...]

Depășește ușor anxietatea!, autor Otilia Mitrache

„Depășește ușor anxietatea!” este o carte practică scrisă pentru educarea și ghidarea copiilor și părinților în folosirea tehnicilor cognitiv-comportamentale, cele mai eficiente în tratarea tulburărilor de anxietate.
Angajantă și ușor de parcurs, această carte educă, motivează și capacitează copiii și părinții pentru depășirea anxietății.
Copiii de 5-12 ani și peste aceste interval de vârstă, cât și [...]

Tehnici de rezolvare a problemelor în învăţământul primar, autor Eliza Gabriela Frățilă

Rezolvarea problemelor este una dintre modalităţile cele mai productive pentru a realiza noua misiune a şcolii în general, şi a ciclului primar în special. Dar punerea în practică a unor astfel de idei este destul de dificilă. În primul rând, deoarece conţinuturile prin care se exprimă problemele s-au schimbat. Apoi intervine şi faptul că [...]

O perspectivă psihologică asupra agresivității și managementul conflictelor. Lucrare științifică, autor Eliza Gabriela Frățilă

Această lucrare încercă să definească şi să explice comportamentul agresiv în contextul interacţiunilor sociale. Conflictul nu este în mod necesar negativ, însă nu reprezintă neapărat nici un fenomen pozitiv.
Fără îndoială, conflictul poate în mod irevocabil să separe oameni şi naţiuni. Pe de altă parte, există un alt aspect sau efect al conflictului şi anume [...]

Integrating Skills Through Films. Film As the English Classroom. Practical Considerations, author Roxana Săvulescu

This e-book is intended as a neatly structured presentation of the main techniques and activities a teacher can employ when using film in class; hence its practical nature, also found in the final experimental section. Last but not least, the whole paper itself is by no means an analysis of film or any of [...]

Integrating Skills Through Films. Film in the English Classroom. Theoretical Background, author Roxana Săvulescu

Though not new, the use of video, films and DVDs in the English classroom has only recently started to gain field. Not long ago, a teacher would list the following ingredients of a perfect lesson – engaging topic, natural flow of activities, integrated skills, pair and group work, and above all ‘listening’ as a [...]

Didactica limbajului în colective de elevi cu preponderență romă, autor Ana-Maria Daniela Ganea

Îmi propun să evidențiez importanța cunoașterii și utilizării limbii române în grădinița de copii prin activități de educarea limbajului. De asemenea am în vedere dezvoltarea de atitudini pozitive intre copiii romi și cei ne-romi,precum și combaterea discriminării romilor, ceea ce reprezintă o mare provocare, deoarece aceștia întotdeauna au fost considerați drept un popor minoritar [...]

Competenţa de lectură sau… drumul spre cunoaştere, autor Daniela-Maria Crişan

Scopul lecturii în perioada şcolarităţii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumos şi în viitor să poată continua procesul de învăţare [...]

Trăsăturile structural-semantice ale subiectului în limba română, autor Claudia Emilia Păun

Deşi problema asupra căreia ne-am oprit a fost şi este larg cercetată în literatura de specialitate, unele aspecte ale ei continuă să rămână încă nelimpezite: locul subiectului în structura enunţului şi în relaţiile sale cu predicatul, trăsăturile semantice ale subiectului, modalităţile sale de realizare structurală la nivelul propoziţiei şi la cel al frazei, tipurile [...]

Alice Voinescu – Jurnalul unei vieți trăite ”cu mănuși”, autor Claudia Emilia Păun

Un gen al solitudinii, al vieții trăite printre rânduri, al stărilor uneori induse tocmai de sentimentul libertății totale din fața colii albe, jurnalul cucerește în continuare publicul românesc și nu numai. Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să tratăm în lucrarea de față, jurnalul voluminos, atât la propriu cât și la [...]

Jurnaliștii pricepuți la toate. Cum se nasc pseudo-liderii de opinie, autor Alexandra Daniela Codreanu

Am abordat în studiul de caz jurnalistul Mircea Badea, un exemplu de jurnalist care este apreciat şi urmărit de foarte multe persoane şi care se bucura de succes. Este el un lider de opinie ori un pseudo-lider de opinie? Eu am considerat că este un pseudo-lider de opinie şi am argumentat corespunzător.
Formatorii de opinie [...]

Modelul jucătorului de fotbal junior “C”. Criterii de selecție, medode și mijloace pentru dezvoltarea calităților motrice, autor Radu-Nicolae Danciu

Promovarea pe verticală reprezintă trecerea într-o grupă de vârstă şi valoare superioară. Ea trebuie să fie obiectivă şi cu tot mai multă exigenţă pe măsura valorii şi evoluţiei biologice, specifice fiecărui palier.
La sfârşitul stadiului I, selecţionabilii (de 14 ani) sunt supuşi selecţiei iniţiale (pentru juniori ”C”), după sistemul elaborat de F.R.F., completat eventual de [...]

Predarea-învăţarea integrate în învăţământul primar, autor Lăcrămioara Bechir-Meclea

Din experienţa la clasă şi din discuţiile cu colegii în cadrul reuniunilor la nivel local şi judeţean, am învăţat că orice schimbare are un efect major asupra elevilor. Schimbările determinate de necesitatea adaptării la o societate aflată într-o perioadă de evoluţie extrem de rapidă, trebuie înţelese şi aplicate. Numai aşa învăţămâtul devine o corabie [...]

Programe educaționale de stimulare a creativității preșcolarului, autor Mihaela Dascălu

Creativitatea devine educabilă încă de la vărsta prescolară, în condiŃiile în care fiecare educatoare trebuie să stie, să preŃuiască si să stimuleze potenŃialul creativ al copiilor săi.
Pentru a reusi să stimuleze creativitatea prescolarului, educatoarea trebuie să fie ea însăsi creativă, să cunoască si să stimuleze potenŃialul creativ al fiecărui copil, să recurgă la creativitatea [...]

Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română, autor Cristina Ecaterina Acasandrei

Lucrarea constituie o incursiune teoretico-aplicativă ȋn studiul operei lui Ion Creangă, demers facilitat prin perfecţionarea metodelor de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn activitatea didactică

Lecturați gratuit Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română, autor Cristina Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în [...]

Jocul didactic matematic și rolul său în dezvoltarea capacității intelectuale la preșcolari și școlari mici, autor Mariana Ignat

Modernizarea învăţământului constituie la ora actuală o problemă care se pune cu deosebită acuitate pe plan mondial şi aceasta pentru că fiecare naţiune doreşte să-şi pregătească tinerele generaţii de aşa natură ca să poată face cu brio surprizelor viitorului.
Pentru aceasta japonezii au creat o nouă ştiinţă – viitorologia – care caută să cerceteze, să [...]

Importanţa activităţilor practice în dezvoltarea copilului preşcolar, autor Mariana Ignat

Activitatea desfăşurată de copii, atât în cadrul organizat – al activităţilor obligatorii – cât şi în afara acestora, trebuie să aibă un caracter sistematic. Aceasta impune o cunoaştere temeinică, de către educatoare a tuturor problemelor teoretice şi practice care fac obiectul activităţii sale şi în special a bazelor psihologice şi pedagogice ale procesului de [...]

Specificul conducerii activităţilor practice în grădiniţă, autor Mariana Ignat

În cuprinsul lucrării de faţă se analizează sarcinile principale ale activităţilor practice şi realizarea acestora în funcţie de particularităţile de vârstă a copiilor.
Toate indicaţiile de ordin metodic sunt concretizate în planurile de activităţi. In această parte se dau o serie de indicaţii cu privire la tehnica executării diferitelor teme recomandate de programă.

Întrucât procedeele de lucru însuşite de copii în activităţile practice obligatorii sunt folosite şi în activităţile libere, în conţinutul lucrării se dau indicaţii şi se sugerează teme care pot fi realizate de copii sub directa îndrumare a educatoarei, în activităţile alese.
Deci studierea metodicii sprijină pe educatoare în înţelegerea fiecărei sarcini şi în cunoaşterea modului şi a căilor de rezolvare a acestei sarcini, îndrumările precise şi buna orientare practică o vor ajuta să obţină, în cadrul activităţilor practice, rezultare tot mai bune.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Specificul conducerii activităţilor practice în grădiniţă” – autor Mariana Ignat – autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-8193-25-0

Studiu privind conținutul pregătirii unei grupe de copii 6-10 ani, la clubul de fotbal Universitatea Cluj, autor Radu-Nicolae Danciu

O particularitate a practicării fotbalului de către copii o constituie posibilitatea dobândiriii unui număr relativ mare de deprinderi motrice , elemente de alergare, sărituri, căderi, ridicări, întoarceri, opriri. Necesitatea trecerii rapide de la o formă de mişcare la alta, diferă ca structura, necesită o înaltă stabilitate a proceselor nervoase, constituie o trăsătură caracteristică fotbalului, [...]

Fericirea mea este fericirea ta – Investigarea importanței individualismului în relațiile de cuplu, autor Andreea-Otilia Mitrache

Motivația alegerii acestei teme a fost, în mod fundamental, lărgirea spațiului investigativ în ceea ce privește menținerea satisfacției în relația de cuplu, cu interes direct asupra identificării unor variabile personale care pot fi responsabile de dinamizarea (opusă aplatizării și rutinei) relației.
Investigația a urmărit relevarea impactului a două forme de individualism (etic și egoist) [...]

Provocarea satanismului. Un studiu psihosocial al satanismului modern în România, autor Andreea-Otilia Mitrache

Scopul acestei cercetări a fost investigarea principalelor valori promovate de satanismul modern și analiza rezultatelor obținute într-un context psihosocial adecvat având ca reper concluziile studiilor relevante din domeniu. Cercetarea a reprezentat prima tentativă în România de a aborda fenomenul satanist din perspectivă psihosocială.

Lecturați gratuit Provocarea satanismului. Un studiu psihosocial [...]

Inegalităţi algebrice şi geometrice elementare, autor Nina Rotaru

Pornind de la realitatea că bagajul de cunoștințe al unui profesor trebuie să depășească substanțial nivelul manualelor, dar și de la faptul ca în ultima perioada nu se mai acorda o atenție prea mare inegalităților și aplicațiilor acestora în rezolvarea unor probleme (mai ales în ciclul gimnazial) am considerat necesar și util prezentarea celor [...]

Evaluarea centrată pe elev. Studiu de caz pentru învăţământul gimnazial, autor Nina Rotaru

Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unui subiect de o mare importanţă practică pentru actorii câmpului educaţional, atât profesori, cât şi elevi. Ceea ce m-a preocupat în mod special nu a fost doar prezentarea acestei problematici la nivel teoretic, ci şi realizarea unei cercetări având că principal scop identificarea efectelor negative ce influentează [...]

Activizarea elevilor din ciclul primar – aplicații la limba și literatura română, autor Antoneta Chirică

Opțiunea lucrării pentru o pondere ridicată a metodelor active moderne nu încearcă să minimizeze calitățile metodelor tradiționale, cu caracter mobilizant. Există opinii conform cărora o metodă de învăţământ nu este nici veche, nici nouă, trăsătura care exprimă clasificarea din acest punct de vedere fiind concepţia, spiritul – clasic sau modern – în care metoda [...]

Adverbele predicative, autor Daniela-Maria Crişan

Lucrarea îşi propune ca principal obiectiv elucidarea, într-un fel sau altul, a problemei adverbelor “predicative”, problemă dezbătută de-a lungul timpului de diferiţi oameni de ştiinţă de renume, dar rămasă, totuşi, ambiguă. Lucrarea se ocupă într-o mică măsură şi de problema interjecţiilor predicative, pentru a putea, prin intermediul acestora, să lămurească problema adverbelor în discuţie.
Pornind [...]

Dezvoltarea şi educarea comunicării în cadrul activităţilor de predare a disciplinei comunicare în limba română în ciclul primar, autor Georgeta Claudia Iștoan

Familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul constituie în ciclul primar principalul obiectiv al învăţării. Se poate spune că, atât în şcoală, cît şi în viaţă, întreaga evoluţie a elevilor depinde de modul în care aceştia şi-au însuşit cititul şi scrisul. De asemenea, se spune că elevii care citesc şi scriu bine sunt buni şi [...]

Influenţa limbajului verbal şi nonverbal şi a mass-mediei în evoluţia copiilor, autor Georgeta Claudia Iștoan

Cu toţii ştim că limbajul utilizat în mass-media este de o importanţă majoră. Cuvintele şi expresiile de cuvinte trebuie selecţionate, pentru a produce un impact cât mai mare asupra publicului. Limbajul verbal şi cel nonverbal folosit în programe radio şi de televiziune ne ajută să înţelegem semnificaţiile date de un mesaj. Este foarte important [...]

Diminutivitatea limbii române, autor Monica Georgiana Cozma

Pentru elaborarea lucrării, s-a apelat la metode de cercetare lingvistice, urmărind sistematic prezența diminutivelor în cele mai vechi texte ale limbii române, în texte reprezentative ale literaturii populare, culte, în rețete culinare și studiind îndeaproape vocabularul actual al tinerilor.
Noutatea acestui studiu constă în culegerea aspectelor definitorii ale fenomenului diminutivării, punerea într-o anumită ordine, de [...]

Ecouri mitico–magice în textele ludice, autor Monica Georgiana Cozma

Obiectivul major al acestei lucrări este să analizăm dpdv mito-folcloric, textul cu caracter ludic. Printre textele analizate sunt formulele de incantaţie adresate elementelor naturii, animalelor şi plantelor, numărătorile de la jocurile care încep cu acest element, păsăreasca copiilor – păstrată până azi ca un cod de comunicare secretă.
Aceste texte au fost specifice copilăriei, [...]