Domenii | Autori

Arhiva

Inecuaţii, autor Alina Dumitrașcu

Problematica inegalităţilor şi inecuaţiilor se regăseşte în programele şcolare de gimnaziu şi liceu încă din clasa a V-a, când elevii învaţă despre compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor
naturale.
Încă de la început profesorul urmăreşte să dezvolte la elevi operaţii mentale fundamentale precum analiza, comparaţia, sinteza, abstractizarea şi generalizarea ce vor fi folosite ulterior pentru demonstrarea unor inegalităţi şi rezolvarea unor inecuaţii complexe în care elevul va trebui să îmbine diferite ipoteze şi, prin raţionamente logice, să descopere soluţia, realizându-se în acest caz o unitate dialectică între formativ şi informativ.

Lecturați gratuit Inecuaţii, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1163-4

You must be logged in to post a comment.