Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de consolidare a cooperării şcoală-familie-comunitate

Parteneriatul pentru învăţare Grundtvig “Building Stong School-Family-Community Relationships” are ca scop găsirea de modalităţi de a îmbunătăţi şi consolida relaţiile şcoală-familiecomunitate. De aceea, ne-am propus să organizăm sesiuni de instruire în care participanţii aparţin tuturor categoriilor vizate: profesori, părinţi, membri ai comunităţii, elevi cu vârsta de peste 16 ani. În timpul acestor sesiuni de [...]

Spovedania omului contemporan, autor Preot David Marian

Există două feluri de terapeuţi, ne spune arhimandritul Hirotheos Vlachos. Din prima categorie fac parte acei duhovnici care spovedesc, dar în acelaşi timp cunosc şi metoda de terapie ortodoxă, ştiind să-l vindece pe om, ştiu să-i lumineze mintea conducându-l spre îndumnezeire.
Din a doua categorie fac parte preoţii care săvârsesc Taina Spovedaniei într-o admosferă juridică, [...]

Simbolistica luminii şi a întunericului în structura imaginarului poetic blagian, autor Mihaela Răducea

În ciuda recunoaşterii unanime a valorii operei blagiene, imaginea omului Blaga se pierde, odată cu trecerea timpului, în clarobscurul memoriei. Blaga-omul tinde sa devină un mit. Imaginea lui se fragmentează, reducându-se la doar câteva trăsături esenţiale. Complexitatea şi profunzimea ideatică a operei ascunde însă complexitatea spirituală a artistului, desfaşurată pe întreg registrul calitaţilor afective [...]

Eugen Ionescu şi teatrul absurd, autor Mihaela Răducea

Viziunea novatoare ionesciană asupra literaturii nu poate fi în mod evident decât una paradoxală, dramaturgul exprimând printr-un postulat mediocritatea oricărei creaţii literare perene, circumscrisă aşadar unui timp precis. Trecutul şi prezentul sunt respinse, fiind considerate pe cale de agonizare: ,,Îmi plac solitarii care nu datorează nimic epocii lor, ci totul lor înşile. Îmi plac [...]