Domenii | Autori

Arhiva

Cercetare privind influența factorilor psihologici implicați în activitățile din cadrul domeniului estetic și creativ. Lucrare științifică, autor Oana Vanghele

Învățământul preșcolar pune bazele școlarității pregătind copiii să intre in colectivul școlar, solicită adaptarea la comportamente și reguli noi, le aduce o mai bună socializare atât in colectivul de la școală,cât și cel din familie și nu în ultimul rând stimulează dezvoltarea [...]

Strategii de valorificare a factorilor psihologici ai creativității în activitățile didactice. Exemple practice, autor Oana Vanghele

Realizând o strânsă corespondență cu caracter practic-aplicativ între activităţile din Domeniul Estetic și Creativ cu celelalte domenii experiențiale, considerăm că punem bazele formării personalităţii copiilor şi sprijinim evoluţia lor individuală, prin antrenarea lor în activităţi educaţionale variate într-un sistem complex, ce constituie un mediu formator cu impact pozitiv pe termen lung în echiparea acestora [...]