Domenii | Autori

Arhiva

Noțiuni de toxicologie alimentară, autor Florența Albu

Problemele legate de producerea şi modalităţile de prevenire a intoxicaţiilor alimentare, prezentate în mod sumar în paginile acestui curs, supun în mod acut atenţiei elevilor necesitatea respectării stricte a principiilor de igienă alimentarã, de multe ori reconsiderarea acestor principii şi, totodată, obligativitatea conservării sistemelor ecologice prin reducerea poluării mediului înconjurător. Consecinţele negative asupra [...]

Ghid de examinare microscopică, ediţia a II-a, autor Florența Albu

Examinarea microscopicã este o metodã aplicatã pentru identificarea, pe baza caracterelor microscopice caracteristice a componentelor normale sau strãine din produsele alimentare sau furajere. Aceste produse pot fi materii prime, adjuvanţi sau produse finite. Microscopia este utilizata in mod curent si pentru autentificarea produselor de natura vegetala, animala, sau amestecuri prin caracterizarea componentelor [...]

Ghid de examinare microscopică, autor Florenţa Albu

Examinarea microscopicã este o metodã aplicatã pentru identificarea, pe baza caracterelor microscopice caracteristice a componentelor normale sau strãine din produsele alimentare sau furajere. Aceste produse pot fi materii prime, adjuvanţi sau produse finite. Microscopia este utilizata in mod curent si pentru autentificarea produselor de natura vegetala, animala, sau amestecuri prin caracterizarea componentelor normale, pe baza structurii histologice.

Prin componente strãine se înţeleg orice materiale diferite de structura normalã a produsului, şi a cãror prezenţã este condiţionatã de deficienţe de prelucrare, depozitare sau transport a produsului respectiv. In aceastã categorie intrã materiale de contaminare, rezultate în urma fenomenelor de descompunere (texturi degradate în urma unor acțiuni de natură parazitarã sau a unor fenomene fizico-chimice, paraziți sau fragmente ale acestora, etc.), materiale din mediul de prelucrare (nisip, pământ, fragmente de sticlă, ruginã, lemn, plastic, textile, metal, etc.) sau alte corpuri organice sau anorganice (fragmente de insecte, fire de păr, dejecții ale insectelor, păsărilor sau animalelor, oase, pene, cristale, etc.), semințe de plante toxice sau dãunãtoare.

Prezentul ghid este constituit din prezentarea echipamentelor optice, modul de utilizare pentru identificarea acestor componente prin comparație sau pe baza unor caractere identificabile la microscop. Acest mod de examinare este facilitat de efectuarea de măsurători și microfotografii. A fost accentuata partea introductiva de identificare a unor semințe de plante toxice si buruieni a căror prezenta este nedorită in amestecurile de cereale ca si identificarea unor țesuturi animale și minerale din amestecurile furajere.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ghid de examinare microscopică, autor Florenţa Albu.

ISBN 978-606-577-072-0