Domenii | Autori

Arhiva

Incursiuni teoretice şi practice în limba şi literatura română, autor Claudia-Carmen Botezat

” Elevii găsesc în cartea doamnei profesoare, Botezat Claudia Carmen, sinteze ale cunoştinţelor teoretice şi practice, modalităţi şi soluţii de rezolvare. Modelele de subiecte sunt în concordanţă cu noul curriculum şi cu manualele alternative. Cerinţele formulate constituie un prilej de aprofundare şi verificare a cunoştinţelor de limba şi literatura română, de exersare a stilului literar şi încurajare a creativităţii şi originalităţii.

Elevii îşi pot clarifica aspecte privind gradul de formare a competenţelor de comprehensiune, de comunicare, de analiză şi de argumentare, de interpretare a unor fapte de limbă.
Se remarcă utilizarea unui metalimbaj accesibil şi a unor exemple edificatoare, care fac din această carte un instrument util de predare- învăţare a limbii române.”

Prof. Dr. Liliana Păunescu

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării metodico – ştiinţifice “ Incursiuni teoretice şi practice în limba şi literatura română”, de Claudia-Carmen Botezat

ISBN 978-606-577-013-3

Metafora revelatorie în poezia lui Lucian Blaga, de Claudia-Carmen Botezat

” Deşi poezia lui Lucian Blaga a constituit subiectul multor lucrări critice (mai puţin, e drept, al unor lucrări de analiză stilistică), valoarea metaforei a fost, în cele mai multe cazuri, doar intuită, fără însă a fi abordată pe deplin, semnificaţiile ei profunde fiind surprinse de un număr restrâns de lingvişti.

Metafora revelatorie, plasată în cadrul larg al noosferei, se oferă ca un univers semantic inepuizabil, atât la un nivel înalt ideologic, cât mai ales la nivelul abisal al semnificaţiilor, fiind o adevărată delectare şi o tentantă provocare pentru observatorul fin, solicitând o încordare maximă a simţurilor, o inteligenţă vie şi ascuţită şi un bagaj complex de cunoştinţe şi trăiri spirituale.

La fiecare nouă abordare a poeziei lui Blaga, metafora revelatorie, cea mai frecventă dintre tropi, ni se dezvăluie mai frumoasă, mai bogată, mai necesară şi mai luminoasă.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării metodico – ştiinţifice “ Metafora revelatorie in poezia lui Lucian Blaga”, de Claudia-Carmen Botezat

ISBN 978-606-8129-08-2