Domenii | Autori

Arhiva

Incursiuni teoretice şi practice în limba şi literatura română, autor Claudia-Carmen Botezat

” Elevii găsesc în cartea doamnei profesoare, Botezat Claudia Carmen, sinteze ale cunoştinţelor teoretice şi practice, modalităţi şi soluţii de rezolvare. Modelele de subiecte sunt în concordanţă cu noul curriculum şi cu manualele alternative. Cerinţele formulate constituie un prilej de aprofundare şi verificare a cunoştinţelor de limba şi literatura română, de exersare a stilului literar şi încurajare a creativităţii şi originalităţii.

Elevii îşi pot clarifica aspecte privind gradul de formare a competenţelor de comprehensiune, de comunicare, de analiză şi de argumentare, de interpretare a unor fapte de limbă.
Se remarcă utilizarea unui metalimbaj accesibil şi a unor exemple edificatoare, care fac din această carte un instrument util de predare- învăţare a limbii române.”

Prof. Dr. Liliana Păunescu

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării metodico – ştiinţifice “Incursiuni teoretice şi practice în limba şi literatura română”, de Claudia-Carmen Botezat

ISBN 978-606-577-013-3

You must be logged in to post a comment.