Domenii | Autori

Arhiva

Exersarea inteligenţelor multiple în desfăşurarea activităţilor de limba şi literatura română în învăţământul primar, autor Prof. Laura Ioan

Lucrarea este structurată pe trei capitole distincte, două teoretice şi unul practic-aplicativ. Primul capitol reprezintă o trecere în revistă a particularităţilor psihice ale şcolarului mic.
Al doilea capitol se opreşte asupra inteligenţei umane, definind-o şi clasificând-o.
Ultimul capitol constituie partea esenţială a lucrării, cuprinzând şi detaliind toate etapele unei cercetări pedagogice: obiectivele cercetării, ipoteza de lucru, [...]