Domenii | Autori

Arhiva

Texte suport pentru şedinţele cu pǎrinţii, autor Maria Oancea Georgescu

De la început ţinem sǎ precizǎm cǎ prezenta lucrare conţine minireferate prin care suntem convinşi cǎ nu am epuizat lista infinitǎ a subiectelor care privesc educaţia copiilor în familie.

Titlul ,,Abecedarul pǎrinţilor” nu ilustreazǎ neaparat ideea de complet, adicǎ de la A la Z, deoarece pǎrinţii, dornici sǎ se instruiascǎ în mod sistematic, suntem [...]

Parteneriatul Școală-Familie-Comunitate, autor Maria Oancea Georgescu

Parteneriatul educațional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societății prin prisma educativă și este, de asemenea, unul dintre cuvintele-cheie ale pedagogiei contemporane, presupunând participarea la o acțiune educativă comună, interacțiuni constructive acceptate de către toți partenerii, comunicare eficientă intre participanți, acțiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, inter-relationare.
Parteneriatul educational [...]