Domenii | Autori

Arhiva

Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lecturați gratuit Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4347-5

Povești la gura sobei. Ghid metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Prezenta lucrare își propune să demonstreze că limbajul îndeplineşte o funcţie deosebit de însemnată în procesul de cunoaştere al realitaţii: el dă posibilitatea omului să reflecte mijlocit şi generalizat realitatea, să treacă de la senzaţii, percepţii, reprezentări, la gândirea logică, abstractă care operează cu noţiuni, judecăţi şi raţionamente. Important de reţinut este faptul că [...]