Domenii | Autori

Arhiva

Culegere de texte pentru serbări şcolare – autor Raluca Oprea

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru elevi cât şi pentru dascălii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii elevilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – elev sau profesor.

Am convingerea că apariţia cărţii de faţă poate stimula elevii să participe la organizarea serbărilor. Pentru aceasta, dascălul le va propune acestora să citească mai întâi materialul aferent serbării respective. Pe baza acestei lecturi fiecare elev poate face propuneri în legătură cu repartizarea rolurilor sau realizarea decorurilor, a costumelor. Astfel elevilor li se va stimula creativitatea, talentul, le va solicita imaginaţia şi inteligenţa.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Culegere de texte pentru serbări şcolare” – autor Raluca Oprea

ISBN 978-606-8193-70-0